Čistoća Split

Traži

Novosti i obavijesti

07.11.2019

ČISTOĆA DIJELI VREĆICE ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE PAPIRA I PLASTIKE

S ciljem poticanja građana na odvojeno prikupljanje otpada, Čistoća Split pokrenula je akciju dostavljanja plavih za papir i žutih vrećica za plastiku svim domaćinstvima koji su ranije dobili individualne kante za otpad zapremine 120 ili 240 litara. Paket vrećica dostavlja se na kućni prag, a nakon što se napune, potrebno ih je odložiti u najbliži spremnik za odvojeno prikupljanje otpada.

Iz Čistoće poručuju i drugim zainteresiranim građanima koji nemaju individualne spremnike, ali željeli bi imati vrećice za odvojeno prikupljanje papira i plastike, da se jave u svoj gradski kotar ili mjesni odbor i zatraže vrećice za svoje domaćinstvo.

Popis gradskih kotareva i mjesnih odbora s kontaktima građani mogu pronaći na  web stranici Grada Splita - https://www.split.hr/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?language=hr-HR&Command=Core_Download&EntryId=6080&PortalId=0

O nama

Kontakt podaci

Telefoni:

 
Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
   

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Mostina 49, 21000 Split

 

Radno vrijeme sa strankama 7.30 - 14.30 sati (Dnevni odmor 10.00-10.30)
Radno vrijeme zajedničkih službi 7.00 - 15.00 sati
(Operativna služba započinje s radom u 6.00 sati)                                      Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 7.00 - 19.00 sati                        Radno vrijeme za podjelu kompostera 9.00-13.00 sati

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr
porno
Botox G�g�s B�y�tme Ameliyat Penis B�y�tme