Čistoća Split

Traži

Fotogalerija
 

      Usluge

Čistoća d.o.o. Split kao skupljač i obrađivač otpada obavlja odvoz i odlaganje otpada za fizičke i pravne osobe. Provodi i razvija cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području svog rada. Odvojeno skuplja korisni otpad u spremnicima na javno-prometnim površinama i u reciklažnim dvorištima...

Više

Edukacija

Jedno od temeljnih ljudskih prava je pravo svakog čovjeka na život u zdravom i čistom okolišu. Međutim, trebamo si postaviti pitanje koliko mi danas ostvarujemo to pravo, i ako ne, tko je krivac tomu? Osvrnemo li se oko sebe, promotrimo li dobro okoliš u kojem živimo, uočit ćemo jedan od najvećih ekoloških problema u svijetu - otpad.

Više

Anketni upitnik

U cilju što cjelovitijeg sagledavanja problema otpada i njegova što djelotvornijeg rješavanja, pozivamo Vas da nam odgovorite na pitanja u anketi. Vaša mišljenja, stavovi i prijedlozi zasigurno će nam pomoći u rješavanju navedene problematike i iznalaženju najboljih rješenja. Anketa je anonimna.

Više

Certifikat kvalitete

Tvrtka Čistoća d.o.o. Split ima potvrdu o sukladnosti sa normom HRN EN ISO 9001:2009 za Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada, koju je izdao Hrvatski registar brodova

Kontakt podaci

Telefoni:


Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
 

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Plokita 81, 21000 Split

Radno vrijeme zajedničkih službi 7.00 - 15.00 sati
(Operativna služba započinje s radom u 6.00 sati)

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr

Odvoz elektroničkog otpadaDruštvene mreže