Javna nabava

Obveza iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (N.N br. 120/16) trgovačko društvo Čistoća d.o.o. Split objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa:

 

- WORKFLOW d.o.o. , Put Krajna 68, 21430 Grohote, Šolta

- VSB Obnovljiva Energija Hrvatska d.o.o. Roberta F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb
- Vjetroelektrana Proložac d.o.o. Roberta F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb
- Vjetroelektrana Osoje d.o.o. Roberta F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb
- Vjetroelektrana Vilinjak d.o.o. Roberta F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb
- Sunčana elektrana Runjik d.o.o. Roberta F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb
- VSB Održiva Energija 2 d.o.o. Roberta F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb
- Sunčana elektrana Proložac d.o.o. Roberta F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb
- Obnovljiva Energija Čemernica d.o.o. Roberta F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb
- VSB Održiva Energija 4 d.o.o. Roberta F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb
- Vjetroelektrana Kočinje Brdo d.o.o. Roberta F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb
- VSB Održiva Energija 3 d.o.o. Roberta F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb

 

 

JEDNOSTAVNA NABAVA

Za nabavu roba i usluga u iznosu od 80.000,00 kuna do 200.000,00 kuna te radova u iznosu od 80.000,00 do 500.000,00 kuna primjenjuje se postupak Poziva na dostavu ponude koji se objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH ( EOJN RH ).