Telefoni:

 
Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021/323-736
  021/323-739
Operativna služba 021/323-740

FAX:

021/323-713

Adresa:

Put Mostina 49, 21000 Split
Radno vrijeme sa strankama 7.30 - 14.00 sati (Petkom do 13.30 sati) (Dnevni odmor 10.00-10.30)
Radno vrijeme zajedničkih službi 7.00 - 15.00 sati
(Operativna služba započinje s radom u 6.00 sati) Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 7.00 - 19.00 sati

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr