Anketni upitnik

U cilju što cjelovitijeg sagledavanja problema otpada i njegova što djelotvornijeg rješavanja, pozivamo Vas da nam odgovorite na pitanja u anketi.

Vaša mišljenja, stavovi i prijedlozi zasigurno će nam pomoći u rješavanju navedene problematike i iznalaženju najboljih rješenja.

Anketa je anonimna.