Čistoća d.o.o. Split upravlja reciklažnim dvorištima na sljedećim lokacijama:

 

  • Reciklažno dvorište Karepovac, Dračevac 122, 21 000 Split

Tel: 021 374 363

Radno vrijeme: ponedjeljak - subota 7-14 sati

 

  • Reciklažno dvorište Orišac, Put Orišca 7c, 21 000 Split

Tel: 099 5435 868

Radno vrijeme: ponedjeljak - subota 8-18 sati

 

  • Reciklažno dvrište Pujanke, Pujanke 67b, 21000 Split

Tel: 099 3435 382

Radno vrijeme: ponedjeljak - subota 8-18 sati

 

  • Reciklažno dvorište Kopilica, Kopilica 52, 21000, Split

Tel: 099 3233 153

Radno vrijeme: ponedjeljak - subota 8-18 sati

 

  • Reciklažno dvorište Solin, Joze Kljakovića Šantića 35, 21 210 Solin

Tel: 099 5382 522

Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, petak 8-15 sati

                                      utorak, četvrtak 11-18 sati

                                      subota 8-13 sati

Reciklažno dvorište Solin

 

  • Reciklažno dvorište Podstrana, Poljička cesta 104, 21 312 Podstrana

Tel: 099 5435 869

Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, petak 8-15 sati

                                      utorak, četvrtak 11-18 sati

                                      subota 8-13 sati

Gospodarenje otpadom u ovim reciklažnim dvorištima obavlja se na otvorenom i zatvorenom skladišnom prostoru te udovoljava svim uvjetima koji su propisani odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom.

Čistoća d.o.o. Split raspolaže sa mobilnim reciklažnim dvorištima koja se, na traženje Gradskih kotara i Mjesnih odbora, raspoređuju na lokacije u gradu Splitu.

 

 

U reciklažim dvorištima se zaprimaju sve vrste otpada koje je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištima dužna zaprimiti temeljem Pravilnika o gospodarenju otpadom.

Građevinski otpad

Upute o načinu zaprimanja azbestog otpada (KBO 17 06 05*, građevinski materijali koji sadrže azbest):

Posjednik azbestnog otpada dužan je azbestni otpad, kojega predaje osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem predati u zatvorenom spremniku ili u odgovarajućoj nepropusnoj ambalaži (zatvorena čvrsta vreća ili materijal u potpunosti omotan odgovarajućom polietilenskom folijom i dr.) ili na drugi odgovarajući način kojim se posve sprječava svako ispuštanje azbestnog otpada, azbestnih vlakana i azbestne prašine izvan odgovarajućih spremnika.

Popis otpada koji se prima u reciklažnom dvorištima:

Opis otpada Ključni broj Naziv otpada
opasni komunalni otpad 15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima
  15 01 11* metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne sprem­nike pod tlakom
  16 05 04* plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari
  20 01 13* otapala
  20 01 14* kiseline
  20 01 15* lužine
  20 01 17* fotografske kemikalije
  20 01 19* pesticidi
  20 01 21* fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu
  20 01 23* odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike
  20 01 26* ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25*
  20 01 27* boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari
  20 01 29* detergenti koji sadrže opasne tvari
  20 01 31* citotoksici i citostatici
  20 01 33* baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije
  20 01 35* odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente
  20 01 37* drvo koje sadrži opasne tvari
otpadni papir 15 01 01 papirna i kartonska ambalaža
  20 01 01 papir i karton
otpadni metal 15 01 04 metalna ambalaža
  20 01 40 metali
otpadno staklo 15 01 07 staklena ambalaža
  20 01 02 staklo
otpadna plastika 15 01 02 plastična ambalaža
  20 01 39 plastika
otpadni tekstil 20 01 10 odjeća
  20 01 11 tekstil
glomazni otpad  20 03 07 glomazni otpad
jestiva ulja i masti 20 01 25 jestiva ulja i masti
boje 20 01 28 boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*
deterdženti 20 01 30 deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29*
lijekovi 20 01 32 lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*
baterije i akumulatori 20 01 34 baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*
električna i elektronička oprema 20 01 36 odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*
građevni otpad iz kućanstva 1) 17 01 01 beton
  17 01 02 cigle
  17 01 03 crijep/pločice i keramika
  17 01 07 mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*
  17 04 11 kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*
  17 06 01* izolacijski materijali koji sadrže azbest
  17 06 03* ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari
  17 06 04 izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*
  17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest
  17 08 01* građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima
  17 08 02 građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*
termometri 2) 16 03 03* anorganski otpad koji sadrži opasne tvari
ostalo 08 03 17* otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari
  08 03 18 otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*
  15 01 05 višeslojna (kompozitna) ambalaža
  16 01 03 otpadne gume
  18 01 01 oštri predmeti (osim 18 01 03*)
     
1) odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima vlastite nekretnine koje obavlja korisnik usluge u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.
2) odnosi se samo na termometre (toplomjere) koji sadrže živu
 
 
 Popis tvari i predmeta koje se smatraju glomaznim otpadom
KUPAONSKA OPREMA   kada (plastična, fiberstaklena, metalna i sl.), tuš kada, sauna, kada za djecu, kupaonski ormar i police, zavjesa ili pregrada za tuš ili kadu, nosač zavjese (karniša), umivaonik, toalet i bide (školjka i daska), slavina za vodu, nosač tuša, crijevo za tuš, stalak za ručnike, ogledalo i slično
OPREMA ZA DJECU   krevet za dijete, stolica i hodalica za dijete, veće igračke, dječja kolica, auto sjedalica za dijete i slično
PODNE OBLOGE   tepih, laminat, linoleum, parket, krzno i slično
NAMJEŠTAJ   ormar, komoda, ladičar, vitrina, noćni ormarić, polica (npr. ugradbena, samostojeća, zidna i sl.), stol (npr. radni, za računalo, kuhinjski, za blagovaonu, toaletni i sl.), stolac, klupa, barska stolica, zidni/stolni sat većih dimenzija, daska za uzglavlje kreveta, stalak (stolni, zidni za npr. tv/hi-fi), fotelja, naslonjač, krevet, tabure, madrac, nadmadrac, podnica kreveta, okvir za sliku ili ukrasni predmeti većih dimenzija, prozorske zaštitne rešetke i grilje, sobne pregrade i slično
KUHINJSKA OPREMA   kuhinjski elementi (ugradbeni, samostojeći i dr.), sudoper, radna površina, šank i slično
VRTNA OPREMA   ograda i vrata, vrtni namještaj, vrtni alat, strojevi za vrt (tačke, kosilica i sl.), sjenica za vrt (rastavljena na dijelove dimenzija pogodnih za prijevoz), drvo (izrezano na dimenzije pogodne za prijevoz), posuda (za npr. cvijeće) i postolje/nosač većih dimenzija, vrtni ukrasi većih dimenzija, vrtna klupa, crijevo za vodu, oprema za razvođenje vode te posude za zalijevanje bilja, ljuljačka, trampolin, klackalica, suncobran i stalak za suncobran, sklopivi bazen, roštilj i slično
OSTALO   rolete, žaluzine, tende, ljestve, samostojeće stepenice, zavjese, nosači zavjesa, vrata (npr. sobna, ulazna i dr.), staklo (okno), prozor, prozorski okvir, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija (akvarij, žičani kavez, kućica za psa, grebalice za mačke i sl.), sprave za vježbanje i veća oprema za sport i rekreaciju (bicikl, daska za jedrenje/jahanje na valovima, kajak, kanu, pedalina i sl.), radijator, kante i posude većih dimenzija, tapete, daska za glačanje, okvir/stalak za sušenje rublja i slično

 

 

 

Pravo na besplatno korištenje usluga reciklažnog dvorišta Karepovac imaju sve fizičke osobe s područja grada Splita koje su korisnici usluga Čistoće d.o.o. Split.

Građani koje žele koristiti usluge reciklažnog dvorišta javljaju se osobi koja radi u reciklažnom dvorištu (poslovođa i radnik na vagi).

Poslovođa ih upoznaje s uvjetima zaprimanja otpada u reciklažno dvorište, provjerava vrstu otpada i upućuje ih radniku na vagi ako je prethodno utvrdio da je taj otpad dopušteno zaprimiti u reciklažno dvorište.

Radnik na vagi uzima od građana osobne podatke, važe otpad i unosi u Očevidnik o nastanku i tijeku otpada podatke o vrsti otpada i težini te, zajedno s poslovođom, upućuje osobu u reciklažno dvorište.

Osobe koje koriste usluge reciklažnog dvorišta dužne su razvrstati otpad odvojeno po vrsti, svojstvu i agregatnom stanju u odgovarajuće spremnike te voditi računa da se slične vrste otpada ne miješaju i da ostave uredan plato oko spremnika.

 

Za sljedeće kategorije otpada određena su ograničenja unosa po pojedinom korisniku usluge: 

Vrsta otpada Maksimalna količina u razdoblju od šest uzastopnih mjeseci
Otpadni tiskarski toneri (08 03 17*) 5 kg
Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima (15 01 10*) 10 kg
Metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne sprem­nike pod tlakom(15 01 11*) 5 kg
Otpadne gume (16 01 03) 50 kg
Plinovi u posudama pod tlakom (16 05 04*) 5 kg
Građevni otpad (odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima u kućanstvu koje obavlja sam vlasnik) 200 kg
Ravno staklo (20 01 02) 25 kg
Otapala (20 01 13*) 5 kg
Kiseline (20 01 14*) 5 kg
Lužine (20 01 15*) 5 kg
Fotografske kemikalije (20 01 17*) 5 kg
Pesticidi (20 01 19*) 5 kg
Boje, tinte, ljepila i smole (20 01 27*) 10 kg
Citotoksici i citostatici (20 01 31*) 5 kg
Drvo koje sadrži opasne tvari (20 01 37*) 50 kg
Glomazni otpad (20 03 07) 3 m³

 

Pravnim osobama i obrtnicima nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada u reciklažno dvorište.