OBAVIJEST KORISNICIMA JAVNE USLUGE ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

 

Split, 15. studeni 2023.

 

Poštovani,
ovim putem Vas obavještavamo kako dana 01.12.2023. godine stupa na snagu novi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Splita i Solina, te općina Klis, Dugopolje i Podstrana. Sve suglasnosti na cjenik kao i sami cjenik javno su dostupni na web stranici Čistoće. Svim korisnicima javne usluge obračun po novom cjeniku biti će vidljiv na računima za prosinac 2023. godine.

Čistoća d.o.o.

Zadnje novosti i obavijesti

Hidden script for title transfer