biootpad_naslov

Organski otpad čini nešto više od jedne trećine ukupnog otpada u kanti za smeće, a sastoji se od kuhinjskog otpada, vrtnog ili zelenog otpada te manjih količina ostalog biološkog otpada. 

Kompostiranjem se iz organskog otpada dobiju vrijedne humusne tvari koje služe za obnovu i poboljšanje kvalitete tla.

 

Ja odvajam!

Što odvajamo u biootpad?

Što ne odvajamo u biootpad?

Termički obrađenu hranu

meso, ribu, kosti, kožu, mliječne proizvode, pepeo, ulja i masti te obojeno i lakirano drvo ne odlažite u biootpad već u miješani komunalni otpad.

Zašto odvajati biootpad?

  • Sačuvajmo vrijedne prirodne resurse
  • Štedimo energiju
  • Zaštitimo okoliš
  • Smanjimo gomilanje otpada na odlagalištima
  • Štedimo novac i otvorimo nova radna mjesta