u
Heo naslovnica

Zašto odvajati otpad?

 1. Pravilnim odvajanjem otpada na papir, plastiku, staklo, biootpad, tekstil i brojne druge vrste otpada svaki građanin Splita pomaže da se postigne kružno gospodarenje otpadom.
 2. Odvajajući otpad svaki građanin doprinosi procesu recikliranja i ponovnoj upotrebi otpada u obliku novog proizvoda. 
 3. Sve što završi u zemlji, vodi ili zraku, kad-tad završi ponovno i u ljudskom organizmu - voda koju pijemo, voće, povrće, meso i riba hrane se onečišćenom vodom, zemljom i zrakom čime direktno utječu na zdravlje svakog čovjeka, zato odvoji, lako je.
 4. Odvajanjem otpada smanjuje se količina miješanog komunalnog otpada na Karepovcu kojeg više nije moguće iskoristiti, a koji je veliki zagađivač tla, vode i zraka. 
 5. Pravilnim odlaganjem otpada čuvamo prirodne resurse i ljepote našega grada te podržavamo održivo gospodarenje otpadom.

Put otpada

Konačni cilj novog sustava gospodarenja otpadom je postotak odvajanja otpada dovesti na minimalno 50%.

U planu je otvaranje Centra za gospodarenje otpadom kako bi Čistoća sama upravljala reciklabilnim otpadom, prerađivala ga i pretvarala u sirovinu te na taj način smanjila potrošnju energije i resursa, i smanjila MKO na Karepovcu i u konačnici sanirala to odlagališta otpada.

Do otvaranja Centra, odvojeni prikupljeni otpad Čistoća predaje tvrtkama dogovorenih Ugovorom iz javnog natječaja. Plastični, stakleni i biootpad otpad od Čistoće d.o.o. Split prikuplja tvrtka SAUBERMACHER-EKP d.o.o. u svoje sabirne centre nakon čega otpad usmjerava na baliranje i recikliranje.  Otpadna odjeća i tekstil predaje se tvrtki TEKSTIL VLAKNO d.o.o. po cijeni od 1.700,00 kn /t. Za sve navedeno provedena je javna nabava te je odabran najpovoljniji ponuditelj.

Čistoća d.o.o. Split papir i karton prodaje ovisno o cijeni na tržištu, trenutno 120,00 kn po toni, zatim željezo po cijeni od 1.200,00 kuna po toni te tvrdu plastiku od razbijenih kanti i kontejnera po cijeni od 500,00 kuna po toni.

 

Novi sustav odvajanja otpada

Polupodzemni spremnici

Zahvaljujući većem kapacitetu, jedan spremnik mijenja čak pet klasičnih kontejnera, a njihovom ugradnjom uvelike se smanjuju neugodni mirisi i neurednost površina. Estetski su privlačniji, higijenski prihvatljiviji, a otpad se lako odlaže podizanjem poklopca koji je jednostavan za rukovanje starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Predviđeni su za četiri vrste otpada. Spremnik s plavim otvorom namijenjen je odlaganju papirnate ambalaže, onaj sa smeđim za biootpad, u spremnik sa žutim otvorom baca se plastika, metalna i tetrapak ambalaža, dok se u polupodzemne spremnike s crnim otvorom odlaže miješani komunalni otpad. Staklo se nastavlja odvajati u tamno zelene spremnike na zelenim otocima.

Plavi spremnik za papirnati otpad

Plavi spremnik za papirnati otpad

Odvajanjem papira smanjujemo količinu miješanog komunalnog otpada za 25%!

DA

 • Kartonska ambalaža od tjestenine, riže, čajeva i sl.
 • Novine, časopisi, prospekti, reklamni katalozi
 • Bilježnice, knjige, adresari
 • Pisma, uredske tiskovine, kompjuterski i pisaći papir, papirnate vrećice
 • Mape, kartonski fascikli, kartonske kutije bez plastike, stiropora,
  ljepljive trake
 • Ukrasne trake od papira

NE

 • Fotografije i foto papir, zauljeni i prljavi papir
 • Papir s ostacima hrane
 • Plastificirani papir
 • Korištene papirnate čaše i pribor za jelo
Žuti spremnik za plastični i metalni otpad

Žuti spremnik za plastični i metalni otpad

Više od 20% kućanskog otpada čine plastična i metalna ambalaža. Njihovim recikliranjem spašavamo okoliš i štedimo energiju za proizvodnju te iste ambalaže iz sirovina!

DA

 • Plastične boce od vode, sokova, alkoholnih pića
 • Plastična ambalaža od prehrambenih proizvoda
  (jestivo ulje, jogurt, sir, mlijeko, puding, meso, sladoled, ocat)
 • Pjenasta ambalaža koja služi kao podložak za prehrambene proizvode
 • Zaštitna plastična ambalaža
 • Plastična ambalaža od kozmetičkih proizvoda i proizvoda
 • za čišćenje (šamponi, kreme, deterdženti za rublje, omekšivači i sl.)
 • Čepovi, plastični tanjuri, plastične čaše, plastični pribor za jelo, vrećice
 • Plastične bačve i kante, gajbe od vode, piva, voća
 • Plastične igračke koje ne sadrže druge materijale
 • Plastične cijevi koje u sebi ne sadrže druge materijale
 • Prijanjajuća plastična i aluminijska kuhinjska folija
 • Metalna kućanska ambalaža (limenke, konzerve, metalni
  poklopci od staklenki, metalni čepovi)

NE

 • Plastična ambalaža s ostacima motornih ulja, lakova, antifriza, kemikalija,
  kislenia i sl.
 • Boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina, boce i limenke pod tlakom (lakovi za kosu, dezodoransi)
 • CD, DVD, gramofonske ploče, kišobrani, kablovi
Smeđi spremnik za biootpad

Smeđi spremnik za biootpad

Čak 30% ukupne količine otpada čini biootpad!

DA

 • Ostaci kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostaci kruha, sirovi listovi salate, blitve i sl.
 • Zeleni otpad – uvelo cvijeće, granje, lišće, otkos trave, zemlja iz
  lončanica i sl.
 • Male količine ostalog biootpada - piljevina, kora drveta, borove iglice, dlake od kose
 • Papirnate maramice, ubrusi, salvete

NE

 • Ostaci termički obrađene hrane — kosti, meso, riba, koža, masnoće
 • Izmet životinja, pijesak za kućne ljubimce
Crni spremnik za miješani komunalni otpad

Crni spremnik za miješani komunalni otpad

Odvajamo li pravilno ostali otpad, miješanog će biti najmanje!

DA

 • Ostaci termički obrađene hrane, kosti
 • Kuhinjske i higijenske spužve
 • Računi iz trgovine od termo papira
 • Zaprljani i premazani voštani papir (papir iz mesnice, papir za pečenje)
 • Vrećice iz usisavača
 • Pelene, higijenski papir, higijenski ulošci, vlažne maramice, četkice za zube
 • Izmet životinja i pijesak za kućne ljubimce
 • Opušci cigareta, pepeo, britvice za brijanje, plastificirani papir, papir s ostacima hrane
 • Fotografije i foto papir, zauljeni i prljavi papir
 • Korištene papirnate čaše i pribor za jelo
 • Ljepljive i samoljepljive trake, naljepnice

NE

 • Plastična ambalaža
 • Papirnata ambalaža
 • Staklena ambalaža
 • Tekstil
 • Elektronički uređaji, kablovi, fluorescentne žarulje, štedne žarulje, lakovi, baterije, akumulatori
 • Glomazni, metalni i građevinski otpad
Građevinski otpad

Građevinski otpad

U građevinski otpad ubrajaju se ostaci materijala nastali prilikom gradnje ili rušenja (kamen, asfalt, beton, opeka, crjepovi, pločice, ostaci građevinske šute).
U slučaju odlaganja građevinskog otpada koji sadrži azbest, građanin je dužan kontaktirati Čistoću d.o.o. Split, a ovlaštene osobe će izdati uputu za zbrinjavanje takvog otpada tvrtki CIAN d.o.o. koja je u Splitu zadužena za adekvatno prikupljanje otpada s azbestom

Osim na reciklažno dvorište Karepovac, moguće ga je odložiti i u reciklažno dvorište za građevinski otpad na adresi Put kave 43 u Kaštel Sućurcu. Sve informacije o radnom vremenu i načinu zaprimanja tog otpada pronađite na internetskoj stranici www.reciklator.hr

Stakleni otpad

Stakleni otpad

Odlaže se u tamno zelene spremnike na zelenim otocima ili na reciklažna dvorišta. Staklena ambalaža čini 5% kućanskog otpada!

DA

 • Staklena ambalaža bez plastike i metala (staklene boce, razbijene čaše, staklene posude kozmetičkih proizvoda i drugi stakleni kućanski predmeti)

NE

 • Prozorsko staklo, automobilsko staklo
 • Kristalno i optičko staklo, armirano staklo, laboratorijsko staklo
 • Staklena vuna, žarulje i neonske svjetiljke
 • Ogledalo, porculanski i keramički predmeti
Glomazni otpad

Glomazni otpad

DA

 • Kupaonska oprema (kade, tuš kade, saune, dječje kade, kupaonski ormari i police, umivaonik, toalet i bide, slavina za vodu, crijevo za tuš, stalak za ručnike, ogledalo i sl.)
 • Dječje stvari (veće igračke, dječja kolica, auto sjedalica, hodalica, dječja sjedalica i sl.)
 • Namještaj (laminat, parket, tepih, police, stolovi, klupa, stolac, fotelja, naslonjač, krevet, madrac, nadmadrac, podnica za krevet, okvir za slike, prozorske rešetke, grilje, sobne pregrade, kuhinjski elementi, sudoper, vrata, vrtni namještaj, posude za cvijeće, crijevo za vodu, suncobran, roštilj, invalidska kolica, bicikl, akvarij, kavez za životinje, daska za glačanje, kišobran, rolete, žaluzine i sl.)

Glomazni otpad odvozi se prema rasporedu po gradskim kotarevima. Svaki kotar ima dva dana u mjesecu kada se glomazni otpad odvozi besplatno.Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, građani imaju pravo jedanput godišnje naručiti odvoz glomaznog otpada bez naknade. Godišnja količina besplatno odvezenog glomaznog otpada za građane je 4 m³. Prethodno je potrebno javiti se u svoj kotar, najaviti potrebu odvoza i dogovoriti lokaciju prikupljanja koja mora biti dostupna vozilu grajfer. Poželjno je da građani krupni otpad iznesu na dogovorenu lokaciju odvoza netom prije termina. Za poslovne subjekte odvoz glomaznog otpada naplaćuje se po vrsti vozila i količini otpada. Usluga grajfer vozila iznosi 760,00 kn po satu, Piaggio vozila 190,00 kn po satu, kiper kamiona 380,00 kn po satu. Cijena jedne tone glomaznog otpada za poslovne subjekte iznosi 450,00 kn.

Stanovnici obiteljskih kuća

Otpad nastavljaju odvajati u kante za biootpad i miješani komunalni otpad. Papir i plastiku odvajaju u vrećice koje Čistoća d.o.o. Split besplatno isporučuje kućanstvima i odvozi prema rasporedu.

Reciklažna dvorišta

Na reciklažna dvorišta fizičke osobe besplatno mogu donijeti 49 vrsta otpada.

Reciklažno dvorište Karepovac

Adresa: Dračevac 122, Split
Radno vrijeme: ponedjeljak - subota, 7:00 do 19:00 sati
Telefon: 021 374 363

Reciklažno dvorište Orišac

Adresa: Put Orišca 9, Split
Radno vrijeme: ponedjeljak - subota, 8:00 do 18:00 sati
Telefon: 099 543 58 68

Reciklažno dvorište Pujanke

Adresa: Ulica Pujanke 67B, Split
Radno vrijeme: ponedjeljak - subota, 8:00 do 18:00 sati
Telefon: 099 343 53 82

Reciklažno dvorište Kopilica

Adresa: Ulica Kopilica 52, Split
Radno vrijeme: ponedjeljak - subota, 8:00 do 18:00 sati
Telefon: 099 323 31 53

Skupine otpada koje možete odložiti u reciklažna dvorišta:

 • građevinski otpad
 • papir i karton
 • plastična ambalaža
 • metalna ambalaža
 • stakleni otpad
 • tekstil
 • glomazni (krupni) otpad
 • jestiva ulja i masti
 • stari lijekovi
 • stare baterije i akumulatori
 • električna i elektronička oprema
 • tiskarski toneri
 • otpadne gume
 • deterdženti
 • boje i tinte
 • ljepila i smole
 • otapala
 • kiseline i lužine
 • fotografske kemikalije
 • pesticidi 

Mobilna reciklažna dvorišta

Na traženje gradskih kotara i mjesnih odbora, raspoređuju se na lokacije u gradu Splitu. Trenutne lokacije mobilnih reciklažnih dvorišta pogledajte ovdje.
Na njih je moguće odlagati staklenu ambalažu, plastiku, papir, metalnu ambalažu, obuću i odjeću, tonere, baterije, lijekove.

Cijenimo Vaše mišljenje

Pozivamo vas da u sklopu informativne kampanje Odvoji, lako je, koju provodi Čistoća Split i Grad Split, ispunite anketni upitnik.
Anketa je anonimna te je namijenjena samo stanovnicima splitskih gradskih kotara koji imaju ugrađene i otvorene polupodzemne spremnike.

Zadnje novosti

Čistoća Split poručuje: Iz Vašeg doma počinje čist Jadran!
Škartoc i boca na muralu u Vukovarskoj
Čistoća nastavlja raditi na infrastrukturi novog sustava za gospodarenje otpadom

Lokacije polupodzemnih spremnika

Česta pitanja

1. Što podrazumijeva novi sustav odvajanja otpada u gradu Splitu?
2. Kako će novi sustav odvajanja otpada biti proveden u Splitu?

Novi sustav odvajanja otpada u Splitu podrazumijeva da svako kućanstvo razdvaja pravilno otpad prema vrstama, i odlaže ih na za to predviđena mjesta. Cilj je da se postotak odvajanja otpada poveća na minimalno 50% kako bi se smanjio priljev miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na Karepovac te višestruko povećala količina reciklabilnog otpada kojeg je moguće ponono dovesti u uporabu.

Novi sustav odvajanja otpada bit će proveden putem polupodzemnih spremnika, a sve kako bi se povećao postotak reciklabilnog otpada u ukupno prikupljenom otpadu. Čistoća Split trenutno miješani komunalni otpad odlaže na Karepovac. Konačni cilj novog sustava gospodarenja otpadom je postotak odvajanja otpada dovesti na minimalno 50%. U planu je otvaranje Centra za gospodarenje otpadom u krugu pogona Čistoće kako bi sami upravljali reciklabilnim otpadom, prerađivali ga i pretvarali u sirovinu te na taj način smanjili potrošnju energije i resursa, i u konačnici priljev miješanog komunalnog otpada na Karepovac.

3. Gdje Čistoća d.o.o. Split odlaže prikupljeni otpad?
4. Koje su posebnosti polupodzemnih spremnika?

Do otvaranja Centra za gospodarenje otpadom, odvojeni prikupljeni otpad predaje se tvrtkama dogovorenim Ugovorom iz javnog natječaja. Biootpad, plastični i stakleni otpad te tetrapak ambalažu, od Čistoće d.o.o. Split prikuplja tvrtka SAUBERMACHER-EKP d.o.o. u svoje sabirne centre nakon čega otpad usmjerava na baliranje i recikliranje.  Otpadna odjeća i tekstil predaje se tvrtki TEKSTIL VLAKNO d.o.o. po cijeni od 1.700,00 kn /t. Za sve navedeno provedena je javna nabava te je odabran najpovoljniji ponuditelj. Čistoća d.o.o. Split papir i karton prodaje ovisno o cijeni na tržištu, trenutno 120,00 kn po toni, zatim željezo po cijeni od 1.200,00 kuna po toni te tvrdu plastiku od razbijenih kanti i kontejnera po cijeni od 500,00 kuna po toni.

Volumen jednog polupodzemnog spremnika čak je pet puta veći od klasičnih kontejnera. Uz to, polupodzemni spremnici su estetski privlačniji i higijenskiji. Zahvaljujući ugrađenosti pod zemlju uvelike se smanjuju neugodni mirisi i prisutnost životinja, a znatno je manja i mogućnost prebiranja po otpadu, što često doprinosi neurednosti površina. Manji je rizik od nastanka požara, manja je buka pri pražnjenju, a podizanje poklopca je jednostavno čak i starijim osobama i osobama s invaliditetom.

5. Postoji li više vrsta polupodzemnih spremnika i koje su?
6. Što sve spada u biootpad?

Točno je da postoji više vrsta polupodzemnih spremnika, konkretno četiri. Svaki od njih predviđen je za odlaganje drugačije vrste otpada. Tako su polupodzemni spremnici s crnim poklopcem namijenjeni za odlaganje miješanog komunalnog otpada, spremnici sa smeđim poklopcem za odvajanje biootpada, sa žutim poklopcem za plastičnu, metalnu i tetrapak ambalažu te oni s plavim poklopcem za papir i papirnatu ambalažu.

U biootpad spadaju ostaci kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostaci kruha, sirovi listovi salate, blitve, uvelo cvijeće, granje, lišće, otkos trave, zemlja iz lončanica, male količine kore drveta borovih iglica, dlake od kose, papirnatih maramica, ubrusa i salveta.

7. Što sve spada u miješani komunalni otpad?
8. Što sve spada u papirnati otpad?

U miješani komunalni otpad spadaju ostaci termički obrađene hrane, kosti, kuhinjske i higijenske spužve, računi iz trgovine od termo papira, zaprljani i premazani voštani papir (papir iz mesnice, papir za pečenje), vrećice iz usisavača, pelene, higijenski papir, higijenski ulošci, vlažne maramice, četkice za zube, izmet životinja i pijesak za kućne ljubimce, opušci cigareta, pepeo, britvice za brijanje, plastificirani papir, papir s ostacima hrane, fotografije i foto papir, zauljeni i prljavi papir, korištene papirnate čaše i pribor za jelo, ljepljive i samoljepljive trake, naljepnice itd.

U papirnati otpad spada kartonska ambalaža od tjestenine, riže, čajeva i sličnih proizvoda, novine, časopisi, prospekti, reklamni katalozi, bilježnice, knjige, adresari , pisma, uredske tiskovine, kompjuterski i pisaći papir, papirnate vrećice, mape, kartonski fascikli, kartonske kutije bez plastike, stiropora i ljepljive trake, kao i ukrasne trake od papira.

9. Što sve spada u metalni i plastični otpad?
10. Gdje se odlaže stakleni otpad?

U metalni i plastični otpad spadaju plastične boce od vode, sokova, alkoholnih pića, plastična ambalaža od prehrambenih proizvoda (jestivo ulje, jogurt, sir, mlijeko, puding, meso, sladoled, ocat), pjenasta ambalaža koja služi kao podložak za prehrambene proizvode, zaštitna plastična ambalaža, ambalaža od kozmetičkih proizvoda i proizvoda za čišćenje (šamponi, kreme, deterdženti za rublje, omekšivači i sl.), čepovi, plastični tanjuri, plastične čaše, plastični pribor za jelo, vrećice, plastične bačve i kante, gajbe od vode, piva, voća, plastične igračke koje ne sadrže druge materijale, plastične cijevi koje u sebi ne sadrže druge materijale, prijanjajuća plastična i aluminijska kuhinjska folija kao i metalna kućanska ambalaža (limenke, konzerve, metalni poklopci od staklenki, metalni čepovi).

Staklo i staklenu ambalažu građani Splita nastavljaju odlagati u za to predviđene tamno zelene spremnike (tzv. zvona) na zelenim otocima. Također, staklo je moguće odlagati i na mobilnim reciklažnim dvorištima te na velikim reciklažnim dvorištima.

11. Gdje mogu odložiti tekstilni otpad i staru obuću?
12. Gdje ću baciti tetrapake?

Tekstilni otpad i obuću odložite u jedno od mobilnih reciklažnih dvorišta ili na jedno od velikih reciklažnih dvorišta.

Građani u kotarima u kojima su otvoreni polupodzemni spremnici, tetrapak ambalažu odlažu u spremnike sa žutim poklopcem namijenjene metalnoj i plastičnoj ambalaži. U kvartovima u koje polupodzemni spremnici tek trebaju stići, građani će tetrapak ambalažu nastaviti odvajati u crne kontejnere za tetrapak. 

13. Što sve spada pod građevinski otpad?
14. Gdje mogu odložiti građevinski otpad

Građevinski otpad je otpad nastao prilikom gradnje ili rušenja. Podrazumijeva kamen, asfalt, beton, opeku, crijepove, pločice, ostatke građevinske šute itd.

Građevinski otpad odlaže se na velika reciklažna dvorišta ili na reciklažno dvorište za građevinski otpad na adresi Put kave 43 u Kaštel Sućurcu. Sve informacije o radnom vremenu i načinu zaprimanja tog otpada pronađite na internetskoj stranici www.reciklator.hr.

U slučaju odlaganja građevinskog otpada koji sadrži azbest, građanin je dužan kontaktirati Čistoću d.o.o. Split, a ovlaštene osobe će izdati uputu za zbrinjavanje takvog otpada tvrtki CIAN d.o.o. koja je u Splitu zadužena za adekvatno prikupljanje otpada s azbestom.

15. Što sve spada pod opasni otpad?
16. Gdje mogu odložiti opasni otpad?

U opasni otpad ubrajamo baterije, akumulatore, lijekove, boje, lakove te maziva i motorna ulja. Ipak, važno je naglasiti kako se otpadna ulja moraju zbrinjavati odvojeno. Drugim riječima, zabranjeno je u spremnik za motorna ulja odlagati primjerice ulje iz kočnica.

Opasni otpad odlaže se isključivo na reciklažna dvorišta Karepovac i Orišac.

17. Što sve spada pod glomazni (krupni) otpad?
18. Gdje mogu odložiti glomazni otpad?

Pod glomazni otpad spada kupaonska oprema (kade, tuš kade, saune, dječje kade, kupaonski ormari i police, umivaonik, toalet i bide, slavina za vodu, crijevo za tuš, stalak za ručnike, ogledalo i sl.), dječje stvari (veće igračke, dječja kolica, autosjedalica, hodalica, dječja sjedalica i sl.), namještaj (laminat, parket, tepih, police, stolovi, klupa, stolac, fotelja, naslonjač, krevet, madrac, nadmadrac, podnica za krevet, okvir za slike, prozorske rešetke, grilje, sobne pregrade, kuhinjski elementi, sudoper, vrata, vrtni namještaj) i drugi predmeti (posude za cvijeće, crijevo za vodu, suncobran, roštilj, invalidska kolica, bicikl, akvarij, kavez za životinje, daska za glačanje, kišobran, rolete, žaluzine i sl.)

Glomazni otpad odvozi se prema rasporedu po gradskim kotarevima. Svaki kotar ima dva dana u mjesecu kada se glomazni otpad odvozi besplatno. Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, građani imaju pravo jedanput godišnje naručiti odvoz glomaznog otpada bez naknade. Godišnja količina besplatno odvezenog glomaznog otpada za građane je 4 m³.

Prethodno je potrebno javiti se u svoj kotar ili popuniti Zahtjev za odvoz na web stranici Čistoće d.o.o. Split i najaviti potrebu odvoza i dogovoriti lokaciju prikupljanja koja mora biti dostupna vozilu grajfer. Poželjno je otpad iznijeti na dogovorenu lokaciju odvoza netom prije termina.

19. Koja je cijena odvoza glomaznog otpada?
20. Što sve spada pod električni i elektronički otpad?

Za građane je jedanput godišnje besplatan odvoz, ukoliko količinski ne prelazi  4 m³. Za poslovne subjekte odvoz glomaznog otpada naplaćuje se po vrsti vozila i količini otpada. Usluga grajfer vozila iznosi 760,00 kn po satu, Piaggio vozila 190,00 kn po satu, kiper kamiona 380,00 kn po satu. Cijena jedne tone glomaznog otpada za poslovne subjekte iznosi 450,00 kn.

U električne i elektroničke uređaje spadaju hladnjaci, perilice, štednjaci, električni radijatori, termo-akumulacijske peći, klima-uređaji, TV prijemnici, mikrovalne peći, mali kućanski aparati, satovi, vage, električni noževi, računala, pisači, kopirni aparati, telefoni, mobiteli, video kamere, fotoaparati, audio pojačala, glazbeni instrumenti, oprema za snimanje i reprodukciju zvuka, rasvjetna tijela, električni alati, električne igračke, termostati, medicinski uređaji, samoposlužni aparati…

21. Gdje mogu odložiti električni i elektronički otpad?
22. Kada će informativni štand biti postavljen u mom kvartu?

Električni i elektronički otpad odlaže se na reciklažna dvorišta ili se predaje ovlaštenoj tvrtki Tehnomobil. Građani tvrtku Tehnomobil mogu kontaktirati na mail tehnomobil.ee-otpad@a1net.hr ili na brojeve telefona 021 382 011 i 091 3154 000.

Svaki uređaj lakši od 30 kg građani mogu besplatno predati u trgovini prilikom kupnje novog uređaja.

Čistoća d.o.o. intenzivno radi na postavljanju polupodzemnih spremnika u svim splitskim kvartovima u kojima je moguća njihova ugradnja. Na interaktivnoj karti na ovoj web stranici moguće je pratiti ugradnju i otvaranje spremnika u pojedinom kotaru u realnom vremenu. Plan je da do kraja ljeta 2023. godine u Splitu bude postavljeno 340 polupodzemnih spremnika, a do sredine 2024. godine bit će ih više od 400, čime ćemo svim građanima u višestambenim zgradama na području Grada Splita omogućiti lako i jednostavno odvajanje otpada.

23. Gdje i kako građani mogu doći do vrećica za odvajanje otpada?
24. Jesu li propisane kazne za nepravilno odlaganje otpada?

Čistoća d.o.o. Split dijeli građanima besplatne vrećice za odvajanje otpada. Moguće ih je besplatno preuzeti u tajništvu svakog gradskog kotara. Adresu te broj telefona tajništva gradskog kotara građani mogu pronaći na linku (https://bit.ly/gradski-kotari-split). Osim u tajništvu gradskog kotara, vrećice se besplatno mogu preuzeti i na reciklažnom dvorištu Orišac, na adresi Put Orišca 9. Također, moguće ih je preuzeti i na informativnim štandovima Čistoće d.o.o. Split po finalizaciji ugradnje polupodzemnih spremnika u pojedinom kotaru

Čistoća d.o.o. Split neprestano apelira na savjesno i pravilno odlaganje otpada. Svi građani koji uoče nepravilno odloženi otpad mogu to prijaviti Komunalnom redarstvu koje će napisati novčanu kaznu prekršitelju. Osim toga, Čistoća d.o.o. Split zasad ne planira uvođenje kazni za nesavjesne građane, no ta opcija uvijek postoji ukoliko se zbilja ukaže potreba za tim.