EDUKACIJA

NOVOSTI I OBAVIJESTI

NOVOSTI I OBAVIJESTI

OBAVIJEST KORISNICIMA JAVNE USLUGE ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Poštovani,
ovim putem Vas obavještavamo kako dana 01.01.2023. godine stupa na snagu novi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Splita i Solina, te općina Klis, Dugopolje i Podstrana. Sve suglasnosti na cjenik kao i sami cjenik javno su dostupni na web stranici Čistoće. Do 31.12.2022. biti će objavljen cjenik sa dvojno iskazanim cijenama (u kunama i eurima) dok će od 01.01.2023. godine biti objavljen cjenik sa cijenama iskazanima samo u eurima. Svim korisnicima javne usluge obračun po novom cjeniku biti će vidljiv na računima za siječanj 2023. godine.

OBAVIJEST KORISNICIMA JAVNE USLUGE ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

OD SIJEČNJA PROMJENA CIJENE ODVOZA OTPADA U SPLITU

Čistoća d.o.o. od siječnja 2023. godine započinje s primjenom novog cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Splita. Novim cjenikom korigira se samo varijabilni dio cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada s dosadašnjih 0,022 kuna na 0,05 kuna po litri. Fiksni dio cijene za kućanstva ostaje 30,00 kuna bez PDV-a, odnosno 100,00 kuna bez PDV-a za pravne subjekte svih kategorija. Cijena odvoza u Splitu i dalje ostaje među najnižima u Hrvatskoj, a Čistoća će napokon ostvariti prijeko potrebna ulaganja u nove polupodzemne spremnike kako bi grad Split bio još čišći te pratio najmodernije ekološke standarde.

 

 

 

 

 

OD SIJEČNJA PROMJENA CIJENE ODVOZA OTPADA U SPLITU

Očistimo grad

Cijenjeni građani, obavještavamo Vas da od danas u sklopu akcije "Očistimo grad" možete prijaviti lokaciju na kojoj se nalazi glomazni ili građevinski otpad, molimo da obavezno napišete adresu i priložite fotografiju. Prijavu možete izvršiti na web stranici Čistoće na slijedećoj poveznici:

 

https://www.cistoca-split.hr/ocistimo-grad

Hvala!

Čistoća d.o.o., Split

Očistimo grad

Opoziv mjere obustave posjeta

Cijenjeni korisnici usluga Čistoće d.o.o. Split, obavještavamo Vas da je sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Republici Hrvatskoj kao i u Splitsko-dalmatinskoj županiji, od dana 09.06.2021. do daljnjega dozvoljen fizički dolazak u upravnu zgradu Čistoće na adresi Put Mostina 49, 21000 Split.

Opoziv mjere obustave posjeta

Očistimo grad od glomaznog i građevinskog otpada, ispunite upitnik i pošaljite nam podatke sa lokacijom i fotografijom