Organizacijska struktura

org_shema_cistoca

Član Uprave - direktor : Ivica Karoglan, dipl.ing.

NADZORNI ODBOR

Ante Renić - predsjednik Nadzornog odbora

Andrea Tvrdić - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Sandro Sović - član Nadzornog odbora

Jasna Talić - član Nadzornog odbora

Marin Jadrić - član Nadzornog odbora (predstavnik radnika)

Kontakt adresa: Put Mostina 49, 21000 Split (naznaka: ZA NADZORNI ODBOR)