Čistoća Split

Traži

Lokacije spremnika za tetrapak

 

GRADSKI KOTAR

ADRESA

TETRAPAK

BAČVICE PLAŽA BAČVICE 1
BLATINE ŠIMIĆEVA 26 1
  ŠIMIĆEVA 5 1
  R.BOŠKOVIĆA KOD PAZARIĆA 1
  R.BOŠKOVIĆA IZLAZ IZ HVIDRINE GARAŽE 1
  R.BOŠKOVIĆA 30  
  ŠIMIĆEVA KOD AUTOPRAONE  
KMAN BENKOVAČKA 3 1
  BENKOVAČKA 6 - VRTIĆ POPAJ 1
  KARLOVAČKA 12 1
  MOSEĆKA 105 1
  MOSEĆKA 113    1
  MOSEĆKA 114 (GOSTIONICA DOMOVINA) 1
  KRIŽANJE MOSEĆKE I VARAŽDINSKE ULICE 1
  ŠIBENSKA 3        1
  ŠIBENSKA 21      1
  ŠIBENSKA 40 1
  ŠIBENSKA 37 (KOPAČKA)           1
  ŠIBENSKA 41 (HGSS)         1
  ŠIBENSKA 55       1
  ŠIBENSKA 67 (ISPOD OŠ KMAN-KOCUNAR) 1
  VARAŽDINSKA 51              1
  VARAŽDINSKA 53 1
KOCUNAR KIJEVSKA 6 1
PUJANKE ULAZ U ZUPINU 1
  TIJARDOVIĆEVA 2 1
  GOTOVČEVA 8 1
  TIJARDOVIĆEVA 4 1
  TIJARDOVIĆEVA 6 1
  PUJANKE 67 1
  PUJANKE 78 1
  PUJANKE - ISPOD PAUKA 1
ŽNJAN SKRADINSKA 7 1
  PLAŽA ŽNJAN 1
  BRAČKA KOD DALMATINA 1

Informacije

Kontakt podaci

Telefoni:

 
Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
   

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Mostina 49, 21000 Split

 

Radno vrijeme sa strankama 7.30 - 14.30 sati (Dnevni odmor 10.00-10.30)
Radno vrijeme zajedničkih službi 7.00 - 15.00 sati
(Operativna služba započinje s radom u 6.00 sati)                                      Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 7.00 - 19.00 sati                        Radno vrijeme za podjelu kompostera 9.00-13.00 sati

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr
porno
Botox G�g�s B�y�tme Ameliyat Penis B�y�tme