Čistoća Split

Traži

Lokacije spremnika za tetrapak

GRADSKI KOTAR

ADRESA

TETRAPAK

BAČVICE PLAŽA BAČVICE 1
BLATINE ŠIMIĆEVA 26 1
ŠIMIĆEVA 5
1
R.BOŠKOVIĆA KOD PAZARIĆA
1
  R.BOŠKOVIĆA IZLAZ IZ HVIDRINE GARAŽE 1
  R.BOŠKOVIĆA 30  
  ŠIMIĆEVA KOD AUTOPRAONE  
KOCUNAR KIJEVSKA 6 1
PUJANKE ULAZ U ZUPINU 1
TIJARDOVIĆEVA 2 1
GOTOVČEVA 8 1
TIJARDOVIĆEVA 4 1
TIJARDOVIĆEVA 6 1
PUJANKE 67 1
PUJANKE 78 1
PUJANKE - ISPOD PAUKA 1
ŽNJAN SKRADINSKA 7 1
PLAŽA ŽNJAN 1
BRAČKA KOD DALMATINA 1

Informacije

Kontakt podaci

Telefoni:


Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
 

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Plokita 81, 21000 Split

Radno vrijeme zajedničkih službi 7.00 - 15.00 sati
(Operativna služba započinje s radom u 6.00 sati)

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr