BAČVICE

BAČVICE

ADRESA

PAPIR PET
BIJANKINIJEVA 8 1 1
BREGOVITA 6 2 2
BUKOVČEVA 2 1 0
B. PERIŠIĆA (bolnica parking) 1 1
KOD BOLNIČKOG HELIDROMA 1 0
IVANA ZAJCA 1 2 1
IVANA ZAJCA 16 1 1
LAZARICA 2 1 1
POIŠANSKA 18 (SV. KLARA) 1 1
POIŠANSKA 19 1 1
POIŠANSKA 20 1 2
POIŠANSKA 23 (NEBODER) 1 1
POIŠANSKA 30 (PARKING) 1 1
POLJIČKA 18 (VICTA) 1 1
POJIŠANSKA NASUPROT KONZUMA 1 0
POLJIČKA CESTA 10 1 1
PLAŽA BAČVICE 1 1
PUT FIRULA 41 2 1
PUT FIRULA 51 2 1
PUT UZA NOVE BOLNICE J.BONAĆI 1 0
PRERADOVIĆEVO ŠET. 7 (VILLA MIKICA) 1 1
ROOSEVELTOVA 2 1 1
ROOSEVELTOVA NASUPROT 45 0 1
SPINČIĆEVA 8 1 1
SPINČIĆEVA 23 1 0
SPINČIĆEVA (VELO MISTO) 2 1
SPINČIĆEVA-ZAJČEVA 0 1
ŠETALIŠTE BAČVICE 11 0 0
ŠETALIŠTE BAČVICE - DUVANJSKA 1 0
VIŠKA x PUT FIRULA 1 2
WASHINGTONOVA 5 1 0

ADRESA

PAPIR PET
ŠIMIĆEVA 5 1 1
ŠIMIĆEVA 7 1 1
ŠIMIĆEVA 11 0 0
ŠIMIĆEVA 15 2 2
ŠIMIĆEVA 33 1 1
ŠIMIĆEVA 58 1 1
ŠIMIĆEVA 68 2 2
ŠKRAPE 48 1 1

ADRESA

PAPIR PET
BLEIBURŠKIH ŽRTAVA 6 2 1
DOMOVINSKOG RATA 62 0 1
DUBROVAČKA 41 1 1
HRV. ISELJENIKA 2 1 0
HRV. ISELJENIKA 7 1 1
HRV.ISELJENIKA 13 1 1
HRV. ISELJENIKA 30 1 1
KVATERNIKOVA 7 1 1
MAŽ.ŠET. KOD ULAZA U TOMY 0 1
MAŽURANIĆEVA ŠET. 24 1 1
MAŽURANIĆEVO ŠET. 28 2 1
MAŽURANIĆEVO ŠET. 38 1 1
MAŽURANIĆEVO ŠET. 46 1 1
MAŽURANIĆEVO ŠET. 53 1 2
MAŽURANIĆEVO ŠET. 59 1 1
PUT PLOKITA 13 1 1
PUT PLOKITA KOD LAVČEVIĆA 1 1
PUT PLOKITA 57 1 1
SAVSKA 8 (KOD BUNKERA) 1 1
SMILJANIĆEVA 16 1 1
SMILJANIĆEVA 20 0 1
SMILJANIĆEVA 31 1 1
TOLSTOJEVA 39 1 1
TOLSTOJEVA 49 1 1
TRŠĆANSKA 6 1 1
TRŠĆANSKA 25 0 0
TRŠĆANSKA 63 - 65 1 1
TRŠĆANSKA 70 1 1
ULICA SLOBODE 32 0 1
ULICA SLOBODE 36 1 1
ULICA SLOBODE 43 1 1
ULICA SLOBODE 50 (JUŽNA STRANA) 1 1
VELEBITSKA 7 1 1
VELEBITSKA 14 1 1
VELEBITSKA 20 1 1
VELEBITSKA 22 1 1
VUKOVARSKA 9 (KOD IGRALIŠTA) 1 1
VUKOVARSKA 35 (HRV.VODE) 1 1
VUKOVARSKA 49 1 1
VUKOVARSKA 53 1 1
VUKOVARSKA 75 2 2
WASHINGTONOVA (rest. Babilon) 0 1

ADRESA

PAPIR PET
DRNIŠKA 2 1 1
HERCEGOVAČKA 29 1 1
HERCEGOVAČKA 45 2 1
HERCEGOVAČKA 91 1 1
HERCEGOVAČKA 119 1 1
HERCEGOVAČKA 117 1 0
HERCEGOVAČKA - VRLIČKA 1 0
KUMČIĆEVA 1 / /
MOSTARSKA 2 0 1
MOSTARSKA 7 2 1
MOSTARSKA 24 1 1
MOSTARSKA 30 2 1
MOSTARSKA 42 A 1 1
MOSTARSKA 55 1 1
MOSTARSKA 64 0 /
O.Š. BRDA - DVORIŠTE 0 0
PUT BRDA - KOD ŠKOLE 1 1
PUT DUJA 2 0 1
PETRAVIĆEVA 13 1 1
PETRAVIĆEVA 19 1 1
PETRAVIĆEVA 20 1 1
PETRAVIĆEVA 21 1 1
RAMSKA 23 1 1
SARAJEVSKA 2 0 1
SARAJEVSKA 8 0 1
SARAJEVSKA 46 1 1
ŠIROKOBRIJEŠKA 6 1 1
ŠIROKOBRIJEŠKA 8 0 /
TRILJSKA 1 1 1
TRILJSKA 34 1 1
VRANJIČKI PUT 44 1 1
VRANJIČKI PUT 50 1 1
VRANJIČKI PUT 82 1 1
VRANJIČKI PUT 83 1 0

ADRESA

PAPIR PET
DUGOPOLJSKA 35 (FRIGOMOTORS D.O.O.) 1 0
KRALJICE JELENE 11 (KAMBO) 2 0
SV. L. MANDIĆA 3 A (TEHNOXGROUP) 1 0
SV. DUJE 10 A (IMAK) 1 0
PUT BANA 22 (JADRANTRANS) 1 0
PUT SV. DUJE 2 (TERRA JASKA) 1 0
SV. L. MANDIĆA 1 (INTERMOD) 1 0
DUGOPOLJSKA 17 (TISAK) 1 0
BANA J.JELAČIĆA 14, TRGO VERITAS 1 0

ADRESA

PAPIR PET
DR. F. TUĐMANA 12 (HELIOS HRVATSKA) 1 0
ISPOD KLESARA JAKŠIĆ (GALIOT) 1 0
KURTOVIĆI (MARANA) 1 0
PUT SV. ANTE 30 (O.Š. PETRA KRUŽIĆA) 1 0

ADRESA

PAPIR PET
BIHAĆKA 30 0 1
MIKAČIĆEVA (KOD TRAFOST.) 1 1
SINJSKA 9 1 1
STARO HAJDUKOVO 1 1
STARČEVIĆEVA 10 0 1
SVAČIĆEVA (KOD STUDENTSKE MENZE) 1 1

ADRESA

PAPIR PET
BARAKOVIĆEVA 14 1 1
DUBROVAČKA (U VOLTU KOD TOMMY-JA) 1 0
DUBROVAČKA KOD TOMMYJA S POLJIČKE 1 0
DUBROVAČKA 17 0 1
DUBROVAČKA 23 0 1
KRALJA ZVONIMIRA 59 2 1
KRANJČEVIĆEVA 7 0 0
MATICE HRV.(POČETAK ULICE) 1 1
MATICE HRVATSKE 6 1 1
OSJEČKA 3 0 1
OSJEČKA 24A 1 1
OSJEČKA 26 1 1
OSJEČKA 32 - 40 1 1
OSJEČKA 56 / /
PALMOTIĆEVA 1 0 1
PIZZERIA DUJE - KOTEKS 1 1
PUPAČIĆEVA 1 2 1
RADNIČKA 2 1 1
SLOBODE 16-KOŠARKAŠKA DVORANA 2 2
SLOBODE 24 - ZAP 1 1
VOJKA KRSTULOVIĆA 2 1 1

ADRESA

PAPIR PET
SV.IZIDOR - PUT TOČILA - IGRALIŠTE 1 1

ADRESA

PAPIR PET
KLIS - MEGDAN IZA ZGRADE OPĆINE 1 1
KLIS - KOSA ISPRED DOMA KULTURA 1 1

ADRESA

PAPIR PET
BENKOVAČKA 3 1 1
BENKOVAČKA 6 - VRTIĆ 1 1
KARLOVAČKA 1 1 1
KARLOVAČKA 5 1 1
KARLOVAČKA 14 1 1
MOSEĆKA 105 1 1
MOSEĆKA 113 1 1
MOSEĆKA 114 (DOMOVINA) 1 1
ŠIBENSKA 9 1  
ŠIBENSKA 3 2 1
ŠIBENSKA 21 3 1
ŠIBENSKA 37( KOPAČKA PARKING) 1 1
ŠIBENSKA 40 1 1
ŠIBENSKA 41 (GSS) 1 1
KRIŽANJE VARAŽDINSKE I MOSEĆKE 1 1
VARAŽDINSKA 51 1 1
VARAŽDINSKA 53 1 1
VELEBITSKA 41 0 1
VELEBITSKA 89 1  

ADRESA

PAPIR PET
DOMOVINSKOG RATA 104 C 1 1
DOMOVINSKOG RATA 97, MAZDA 1 0
KIJEVSKA 1 1 1
MOSEĆKA 4 1 1
MOSEĆKA 12 1 1
MOSEĆKA 16 1 0
MOSEĆKA 22 1 1
MOSEĆKA 26 1 1
MOSEĆKA 30 A 1 0
MOSEĆKA 51 2 1
MOSEĆKA 54 1 1
MOSEĆKA 56 -KOD SKLADIŠTA PIP-A 1 1
MOSEĆKA 70 1 1
MOSEĆKA 72 1 1
MOSEĆKA 103 A 1 0

ADRESA

PAPIR PET
DUBROVAČKA 10 1 1
DUBROVAČKA 26 2 1
KRANJČEVIĆEVA 25 1 1
KRANJČEVIĆEVA 31 - 33 1 1
KRANJČEVIĆEVA 32 1 1
STEPINČEVA 1 / DUBROVAČKA 10 1 1
STEPINČEVA 2 - KOD CRKVE 2 1
STEPINČEVA 16 1 1
STEPINČEVA - NASUPROT 16 1 1
STEPINČEVA 20 1 1
STEPINČEVA 23 1 1
STEPINČEVA 41 1 1
STEPINČEVA 71 1 1
STEPINČEVA 75 1 1
ŠIŽGORIĆEVA 6 1 1
ŠIŽGORIĆEVA 12 1 1
ŠIŽGORIĆEVA 14 2 1
ŠIŽGORIĆEVA 16 0 1
ŠIŽGORIĆEVA NASUPROT 16 0 1
ŠIŽGORIĆEVA 18 1 1
ŠIŽGORIĆEVA 22 1 1
ŠIŽGORIĆEVA 24 1 1
ŠIŽGORIĆEVA 30 0 1
ŠIŽGORIĆEVA KOD FAST FOODA LOKVE 1 1
VUKOVARSKA 77 1 1
VUKOVARSKA 84 1 1
VUKOVARSKA 94 1 1
VUKOVARSKA 106 1 1

ADRESA

PAPIR PET
ANTAFAGASTE 6 - SJEVER, UL.U GARAŽE 1 1
ANTAFAGASTE 10 1 1
ANTAFAGASTE 16 1 1
GUNDULIĆEVA x STARČEVIĆEVA 1 1
GUNDULIĆEVA 23 1 0
HRV. MORNARICE 1 1 1
HRV. MORNARICE 1 J 1 0
HRV. MORNARICE 6 1 1
HRV. MORNARICE 9 1 1
HRV. MORNARICE 22 1 1
HRV. MORNARICE 28 1 1
HRV. MORNARICE 34 1 1
HRV. MORNARICE 38 1 1
LIČKA 4 - KOD GARAŽA 1 1
LIČKA 9 1 1
LIČKA 19 1 1
LIČKA - NASUPROT VIP-A 2 1
LOVRETSKA 6 1 1
LOVRETSKA 7 1 0
LOVRETSKA NASUPROT 9 0 1
LOVRETSKA 12 - DUĆAN FENIKS 2 1
LOVRETSKA 11 1 1
LOVRETSKA 15 - SJEVER 1 2
MIKE TRIPALA 6 1 1
PC JOKER- PUT BROD., RAMPA 1 1
PC JOKER - PUT BROD., GARAŽA 2 1
PC JOKER- PUT BRODARICE 8 1 1
PUT BRODARICE 7 (KONČAR) 1 1
PUT SKALICA 12 1 1
PUT SKALICA 19 1 1
PUT SKALICA 45 1 1
PUT SUPAVLA 2 1 1
PUT SUPAVLA 37 1 0
SOLINSKA (ULAZ U PARKING) 1 0
SOLINSKA (DUĆAN TOMMY) 1 0
STARČEVIĆEVA 10 0 1
STARČEVIĆEVA 24 0 0
STARČEVIĆEVA 25 1 1
STARČEVIĆEVA 30 1 1
STARČEVIĆA, POVIŠE ŠKOLSKE POLIKLINIKE 2 1
SUKOIŠANSKA 25 1 1
SUKOIŠANSKA 43 1 1
KOD POLJUDSKIH BAZENA 0 1
TABLE 9 1 1
ZRINSKO - FRANKOPANSKA 183-KOD ROTORA LORA 0 1

ADRESA

PAPIR PET
BEDEM GRIPE-ISTOK VIDILICA 1 1
DRŽIĆEVA 2 1 1
DRŽIĆEVA 3 0 2
DRŽIĆEVA 29 0 1
DOMOVINSKOG RATA 17 1 0
ISTARSKA 6-PARKING OPĆINA 1 2
KRALJA ZVONIMIRA 19 0 1
KRALJA ZVONIMIRA 43 2 1
MAŽURANIĆA ŠET. 41 KOD TOMMY-JA 1 0
MAŽURANIĆA ŠET. KOD PEKARE ''MARIN'' 1 0
ULICA SLOBODE 13 1 1
OPĆINA PARKING (ISPOD ''CAKTAŠ'') 1 0
RAČKOGA 7 0 1
SLOBODE - KOD ŠKOLE 1 1
TOLSTOJEVA - ISTARSKA 1 1
VUKOVARSKA 34 1 1
ZAGREBAČKA (DNO) X RADUNICA 1 1

ADRESA

PAPIR PET
MERCOVA 3 1 1
GENERALA ZADRE 3 1 1
MEJAŠI 33, NOVA ZGRADA 1 1
141. BRIGADE 4 2 1
141 BRIGADE - SV.SPASA 1 1
ZATVOR DRAČEVAC 1 1
SV. SPASA 18 , KRAJ TRAFOSTANICE 1 1
JOSIPA JOVIĆA 51 1 1

ADRESA

PAPIR PET
ACI MARINA 1 1
CESARČEVA x NJEGOŠEVA 2 1
DRAŽANAC 12 1 1
DRAŽANAC - PUT MEJA 1 1
MARASOVIĆEVA 67 1 1
MARASOVIĆEVA 57/10-6 1 1
MARASOVIĆEVA 59/7-12, TRAFOST. 1 1
MEDITERANSKIH IGARA 5 - HEMINGWAY 1 1
MEŠTROVIĆA ŠET (NASUPROT MUZEJA) 1 1
MEŠTR. ŠETALIŠTE 66 1 1
MEŠTR. ŠETALIŠTE 86 1 2
MIHANOVIĆEVA 27 1 1
MIHANOVIĆEVA 17 1 1
MIHANOVIĆEVA 27 1 1
MIHANOVIĆEVA 35 1 1
MIHANOVIĆEVA 38/1 1 1
MIHANOVIĆEVA 49 - NASUPROT DUĆANA 1 1
MIHANOVIĆEVA - KOD PAZARIĆA 1 1
NJEGOŠEVA x VETRANIĆEVA 1 1
PUT MEJA 11 1 0
PUT MEJA 17 1 0
PUT MEJA 24 1 1
SUPILOVA 16 1 1
SUPILOVA 44 1 1
UVALA BALUNI - LABUD 0 1
UVALA BALUNI - KRAJ PARKINGA 0 1
ZVONČAC - NASUPROT BOBISA 2 1

ADRESA

PAPIR PET
TRONDHEIMSKA 9 2 1
TRONDHEIMSKA 15 1 0
OSTRAVSKA 1 - 3 2 1
OSTRAVSKA 10 2 1
DOVERSKA 1 1 0
DOVERSKA 4 2 1
DOVERSKA 5 - 7 1 0
DOVERSKA 12 2 2
DOVERSKA 21 1 1
DOVERSKA 29 1 1
DOVERSKA 33 2 0
DOVERSKA 33 SJEVERNA STRANA PARKING 1 0
DOVERSKA 37 1 0
ODESKA 19 2 1
DOVERSKA 1-3 1 0
PUT MERTOJAKA 26 2 1
POLJIČKA CESTA 71 1 1
TRONDHEIMSKA 31 1 1
TRONDHEIMSKA 33 1 0
DOVERSKA KOD ŠKOLE 2 1
DOVERSKA 25 2 1
OSTRAVSKA 7 2 1
OSTRAVSKA 7 E 1 0
OSTRAVSKA 11 - 13 1 0
POLJIČKA CESTA 71 (McDONALDS) 1 0

ADRESA

PAPIR PET
INTERVENTNA POLICIJA 1 2

ADRESA

PAPIR PET
BILICE I 19 1 1
HERCEGOVAČKA 130 1 1
HERCEGOVAČKA 133 1 1
HERCEGOVAČKA 143 1 1
KUPREŠKA 32 1 0
KUPREŠKA 14 1 1
KUPREŠKA 41 / /
KUPREŠKA 94 1 1
MAGISTRALA SOLIN 35 A 1 1
MAGISTRALA SOLIN, ULAZ IZ ZAGORSKI PUT 1 1
MAGISTRALA SOLIN, ULAZ IZ DUJMOVAČE 1 1
MOSTARSKA 80 1 1
SARAJEVSKA 8 1 1
SARAJEVSKA 40 - KOD TRAFOSTANICE 1 0
SARAJEVSKA 46 C 1 0
SOLINSKA 87, FRANIĆ INTERIJERI 1 0
MOSTARSKA 84 2 0
KOD CRKVE 1 1

ADRESA

PAPIR PET
DUBROVAČKA 41 1 1
ILOČKA 1 1 1
ILOČKA 3 1 1
ILOČKA 4 1 1
SLAVONSKA 5 - GARAŽE 1 1
SLAVONSKA 9 - VRTIĆ 1 2
SLAVONSKA 10 - TRAFOST. 1 1
SMILJANIĆEVA NA GARAŽAMA 1 1
ULICA SLOBODE 36 1 1
VALPOVAČKA 5 1 1
VALPOVAČKA 8 1 1
VALPOVAČKA 10 0 1
VINKOVAČKA 2 KOD PAZARIĆA 1 1
VINKOVAČKA 5 1 1
VINKOVAČKA 14 1 1
POŽEŠKA 1 1 1
POŽEŠKA 14 1 1
POŽEŠKA 9 - KOD TRAFOSTANICE 0 0

ADRESA

PAPIR PET
BRUNA BUŠIĆA 8 2 1
DOBRILINA 5 1 1
DOBRILINA 13 1 1
DOBRILINA 15 1 1
GETALDIĆEVA 11 1 1
GETALDIĆEVA 17 1 1
GETALDIĆEVA 31 1 1
JERETOVA 5 1 1
JERETOVA - ZEMLJARINA 0 1
KROZ SMRDEČAC 3 0 1
KROZ SMRDEČAC 11 1 1
KROZ SMRDEČAC 15 0 0
KROZ SMRDEČAC 21 1 1
KROZ SMRDEČAC 25 1 1
KROZ SMRDEČAC 29 1 1
KROZ SMRDEČAC 33 0 1
KROZ SMRDEČAC 39 1 1
MATICE HRVATSKE (POČETAK) 1 1
MATICE HRVATSKE 19 0 1
MATICE HRVATSKE 27 1 1
MATICE HRVATSKE (EFST) 0 1
MATICE HRVATSKE (IGH) 2 1
R. BOŠKOVIĆA 7 - FREGATA 1 0
R. BOŠKOVIĆA 15 2 1
R. BOŠKOVIĆA 22 1 1
R. BOŠKOVIĆA 23 1 1
R. BOŠKOVIĆA 24 1 1
R. BOŠKOVIĆA 30 1 1
R. BOŠKOVIĆA - KRSTARICA 3 3
R. BOŠKOVIĆA - HVIDRA GARAŽE 2 2
VRANČIĆEVA 7 1 1

ADRESA

PAPIR PET
TIJARDOVIĆEVA 20-22 1 1
GOTOVČEVA 4 2 1
GOTOVČEVA 1 1 1
PUJANKE 16 1 0
PUJANKE 36 (PARKING) 2 1
ZUPINA 1 1 2
PUJANKE 67 (POVIŠE PAUKA) 2 1
PUJANKE 24 2 2
PUJANKE 1 1 1
PUJANKE 69 1 1
PUJANKE 77 2 1
PUJANKE 79 1 1
PUJANKE 32 2 1
PUJANKE 164 1 2
VELEBITSKA 109 2 1
VUKOVARSKA 175 2 1
VUKOVARSKA 166 1 2
TIJARDOVIĆA 28 2 1
TIJARDOVIĆA 16 1 1
PAZARIĆ 3 2
ŠKOLA PUJANKE 0 0
PREKO PUTA PUJANKE 1 1 1
PUJANKE 36 A 0 0
VRAZOVA 14 1 2

ADRESA

PAPIR PET
STROŽANAC, GOSPE U SITI 1 1
STROŽANAC, JURASOVA MAGISTRALA 1 1
GRLJEVAC, ZVONIMIROVA 1 1
GRLJEVAC, HERCEGOVAČKA 1 1
GRBAVAC, MILE GOJSALIĆ 1 1
SV. MARTIN, ŠĆADIN 1 1 1
SV. MARTIN, ŠĆADIN 2 0 1
SV. MARTIN, KAŠTELANČIĆEVA 1 1
CESTA MUTOGRAS, KAMP 1 1
GORNJA PODSTRANA, DON PETRA CARA 1 1

ADRESA

PAPIR PET
BOKTULJIN PUT - SEM 1 2
BOKTULJIN PUT - DES 0 1
GRAD.HRVATA 5 1 1
GRAD. HRVATA 6 1 1
GRAD. HRVATA 7 1 0
GRAD HRVATA 9 1 1
GRAD. HRVATA 10 1 1
GRAD . HRVATA 13 1 1
GRAD. HRVATA 14 1 1
GRAD. HRVATA 18 1 0
HERCEGOVAČKA 20 - PROMET 0 1
HERCEGOVAČKA 30 1 1
HERCEGOVAČKA 40 2 1
HERCEGOVAČKA 42 2 1
HERCEGOVAČKA 53 A 1 0
HERCEGOVAČKA 70 1 0
HERCEGOVAČKA 80 1 1
HERCEGOVAČKA 84 1 1
HERCEGOVAČKA 91 1 1
HERCEGOVAČKA 98 2 1
HERCEGOVAČKA 112 1 1
HERCEGOVAČKA KOD PROMETOVE GARAŽE 1 0
HERCEGOVAČKA TEHNIČKI PREGLED 1 0
UL. 114.BRIGADE 9 1 1

ADRESA

PAPIR PET
ISPOD IGRALIŠTA 1 1

ADRESA

PAPIR PET
PARKING IZLETIŠTA, IZNAD ''DUNDE'' 1 1
PUT SIROTKOVIĆA 2 1 1
ISPRED DUĆANA 1 1

ADRESA

PAPIR PET
BRUNA BUŠIĆA 8 2 1
DOBRILINA 5 1 1
DOBRILINA 13 1 1
DOBRILINA 15 1 1
GETALDIĆEVA 11 1 1
GETALDIĆEVA 17 1 1
GETALDIĆEVA 31 1 1
JERETOVA 5 1 1
JERETOVA - ZEMLJARINA 0 1
KROZ SMRDEČAC 3 0 1
KROZ SMRDEČAC 11 1 1
KROZ SMRDEČAC 15 0 0
KROZ SMRDEČAC 21 1 1
KROZ SMRDEČAC 25 1 1
KROZ SMRDEČAC 29 1 1
KROZ SMRDEČAC 33 0 1
KROZ SMRDEČAC 39 1 1
MATICE HRVATSKE (POČETAK) 1 1
MATICE HRVATSKE 19 0 1
MATICE HRVATSKE 27 1 1
MATICE HRVATSKE (EFST) 0 1
MATICE HRVATSKE (IGH) 2 1
R. BOŠKOVIĆA 7 - FREGATA 1 0
R. BOŠKOVIĆA 15 2 1
R. BOŠKOVIĆA 22 1 1
R. BOŠKOVIĆA 23 1 1
R. BOŠKOVIĆA 24 1 1
R. BOŠKOVIĆA 30 1 1
R. BOŠKOVIĆA - KRSTARICA 3 3
R. BOŠKOVIĆA - HVIDRA GARAŽE 2 2
VRANČIĆEVA 7 1 1

ADRESA

PAPIR PET
BANA BERISLAVIĆA 4 1 1
BAKOTIĆEVA KOD RESTORANA ''GUSAR'' 1 0
GAJEVA 16 2 2
JOBOVA 8 2 1
JOBOVA 20 1 1
JOBOVA (PARKING) 2 1
KAŠTELANSKA 2 2 1
KARAMANOVA 6 1 1
KARAMANOVA (PARKING) 2 1
MANDALINSKI PUT 24 1 1
MANDALINSKI PUT 38 1 1
MATOŠEVA 61 0 1
MEDITERANSKIH IGARA 5 0 1
PLANČIĆEVA 8- KIN.ZID SJEVER 1 1
RENDIĆEVA 13 1 1
RENDIĆEVA 16 (PARKING) 2 1
RENDIĆEVA 37 1 1
SPINUTSKA 10 1 1
SPINUTSKA 49 1 1
SPINUTSKA 69 - HVK GUSAR 1 1
STUDENTSKI DOM (PARKING) 2 1
TESLINA 13 1 1
TESLINA 29 2 1
VLADIMIRA NAZORA 39 1 1

ADRESA

PAPIR PET
NOVAKOVA x KRLEŽINA 1 1
NOVAKOVA 22 C 2 2
KUKULJEVIĆEVA 6 1 1
KUKULJEVIĆEVA 11 1 1
KUKULJEVIĆEVA 14 1 1
KUKULJEVIĆEVA 17 1 1
KUKULJEVIĆEVA 20 2 1
KRLEŽINA 4 1 1
KRLEŽINA 12 1 1
KRLEŽINA 14 1 1
KRLEŽINA 47 1 1
KRLEŽINA 206 - BALOTAŠKO 1 1
KRLEŽINA (VET.FILIPOVIĆ) 1 1
PARAĆEVA 88 1 1
PARAĆEVA 94 1 2
PARAĆEVA 104 1 1
VUKOVARSKA 121 1 1
VUKOVARSKA 115 1 1
VUKOVARSKA 117 1 1
VUKOVARSKA 125 2 1

ADRESA

PAPIR PET
POLJACI 24 1 1
A. STARČEVIĆA 85 1 1
A. STARČEVIĆA 192 1 1
A. STARČEVIĆA 64 1 1
A. STARČEVIĆA 22 1 1
A. STARČEVIĆA 171 1 1

ADRESA

PAPIR PET
DON LOVRE KATIĆA 10 A 1 1
DON LOVRE KATIĆA 50 1 1
DON FRANE BULIĆA 68 A 1 1
DON FRANE BULIĆA 131 1 1
GAŠPINI 93 1 1
PETRA KRUŽIĆA 28 1 1
BUBIĆI 47 1 1
BRAĆE RADIĆ 66 1 1

ADRESA

PAPIR PET
BUNJE 13 1 1
SOLINSKE MLADEŽI 69 1 1
DUDINI 15 1 1
DON FRANE BULIĆA 124 1 1
DRAŠKOVIĆEVA 56 1 1
GAŠPINI 140 1 1
DON FRANE BULIĆA 97 1 1
SV. NIKOLE 6 1 1
KAŠTELANSKA 29 1 1

ADRESA

PAPIR PET
ZVONIMIROVA 11 1 1
ZVONIMIROVA 75 1 1
ZVONIMIROVA 127 1 1
ULICA DR. MARTIN ŽIŽIĆA 8 1 1
DON FRANE BULIĆA 77 1 1
KLIŠKI PUT 4 1 1
TUĐMANOVA 80 1 1

ADRESA

PAPIR PET
DRŽIĆEVA 1 1 1
PETRA KREŠIMIRA IV 58 A 1 1
PETRA KREŠIMIRA IV 78 1 1
DOMOVINSKOG RATA 38 1 1
MATOŠEVA 50 1 1
PUT MIRA 22 1 1
MATOŠEVA 10 1 1
ALOJZA STEPINCA 1 1

ADRESA

PAPIR PET
KREŠIMIROVA 49 1 1
KREŠIMIROVA 48 1 1
OBALA POMORACA 71 1 1

ADRESA

PAPIR PET
MARKA MARULIĆA 20 1 1
PETRA PEROŠA 58 1 1
MARKA MARULIĆA 38 1 1
ULICA PODINE 1 1

ADRESA

PAPIR PET
DRAGE MARKOVIĆA 35 1 1

ADRESA

PAPIR PET
CENTAR KOD BALOTA 1 1
GOSPE OD MIRA 6 1 0
KAMP STOBREČ 2 2

ADRESA

PAPIR PET
TRENKOVA PREKO PUTA 36 1 1
TRENKOVA - ALKARSKA - SETARA KARMELIĆANKI 1 1
KNEZA MUTIMIRA PREKO PUTA 12A 1 1
ALKARSKA PREKO PUTA BR. 160 1 1
MANDIĆEVA - IVEKOVIĆEVA 1 1

ADRESA

PAPIR PET
BRAČKA O.Š. 1 1
D.ŠIMUNOVIĆA-KALAJDŽIĆ PARKING 1 1
D. ŠIMUNOVIĆA - ISPOD CRKVE 1 1
D.ŠIMUNOVIĆA 1 (ZEMLJARINA) 1 1
MOLIŠKIH HRVATA 6 1 1
Š. LJUBIĆA 6 1 1
Š. LJUBIĆA 11 1 1
Š. LJUBIĆA 15 0 0
Š. LJUBIĆA 17 1 1
Š. LJUBIĆA 25 1 1
ŠKOLA TRSTENIK (BRAČKA) 1 1
ŠOLTANSKA 15 (zdravstvena škola) 2 0
PAPANDOPULOVA TUNEL 4 3
PAPANDOPULOVA-NASUPROT CRKVE 1 2
PAPANDOPULOVA 8 - PARKING VOJSKA 0 0
KRIŽANJE VELEBITSKA I BRAČKA (POLICIJA) 1 1

ADRESA

PAPIR PET
LISINSKOG 2 1 1
MARJANSKI PUT 18 2 1
MANDALINSKI PUT 15 (KOD VRTIĆA) 1 0
NAZOROV PRILAZ 9 1 1
PLINARSKA PARKING VRH 2 1
PLINARSKA PARKING DNO 1 1

ADRESA

PAPIR PET
VRH VISOKE 5 - ZEMLJANI PARKING 0 1
VISOKA KRAJ VODOVODA 0 1
VRH VISOKE - NIKOLE ŠOPA 0 1
PRIJE ŠKOLE 0 1
POSLIJE ŠKOLE 0 1

ADRESA

PAPIR PET
PUT RADOŠEVCA 44 2 1
PUT RADOŠEVCA 23 1 1
PUT ŽNJANA 1 1 0
PUT ŽNJANA 18A 1 0
PUT ŽNJANA 37 (MORSKA VILA 3) 1 1
IVANA PAVLE II 19 2 1
VELEBITSKA 147 2 1
ŽNJANSKA 2 2 1
ŽNJANSKA 4 2 0
ŽNJANSKA - BIOGRADSKA 2 2
PUT SV.LOVRE 4 2 0
KOTORSKA 4 1 0
KOTORSKA 6 2 1
SKRADINSKA 7 2 2
BRAČKA NASUPROT POLICIJE 2 1
BRAČKA NASUPROT 34 2 1
ROVINJSKA 4 2 1
ROVINJSKA 6 2 1
PUT ORIŠCA - PUT DUILOVA 1 1
PUT ORIŠCA - VRGORAČKA 2 1
DUILOVO PREMA BUNGALOVIMA 2 1
HOTEL ZAGREB DUILOVO 1 1
DUILOVO AUTOBUSNA 1 1
O.Š. PAZDIGRAD 1 1
KRIŽANJE VELEBITSKE I BRAČKE (POLICIJA) 1 1
INSTITUT ZA JADR. KULTURE, PUT DUILOVA 11 0 1

ADRESA

PAPIR PET
SV. MIHOVILA KOD VRTIĆA 1 1
SV. MIHOVILA 35 ISPOD ZIDA 1 1
TEMPLARSKA 12 (KOD KONZUMA) 1 1
SV. JOSIPA 1 2 0
'KUPOVINA'' D.O.O. 1 0

ADRESA

PAPIR PET
MOSORSKA 70 1 1
ULAZ U SRNJINE, PARKING 1 1
Hidden script for title transfer