Čistoća Split

Traži

Lokacije spremnika za papir i PET (plastična ambalaža)

Gradski kotarevi : Bačvice | Blatine-ŠkrapeBolBrdaGradGripeKmanKocunarLokveLovretLučac-ManušMejašiMejeMertojakNeslanovacPlokitePujankeRavne njiveSirobujaSpinutSplit 3SuĉidarSolinŠineTrstenikVarošVisokaŽŽnjan-Pazdigrad | Dragovode*Slatine*Stobreč*Podstrana*Visoka*

 

GRADSKI KOTAR

ADRESA

PAPIR   PET      
BAČVICE  BIJANKINIJEVA 8   1   1
   BREGOVITA 6   2   2
   BUKOVČEVA 2   1   0
   B. PERIŠIĆA (bolnica parking)   1   1
   KOD BOLNIČKOG HELIDROMA    1   0
   GOSPINICA 3   1   1
   HEKTOROVIĆEVA 15   1   1
   I.G. KOVAČIĆA 9   1   1
   IVANA ZAJCA 1    2   1
   IVANA ZAJCA 16   1   1
   LAZARICA 2   1   1
   POIŠANSKA 18 (SV. KLARA)   1   1
   POIŠANSKA 19   1   1
   POIŠANSKA 20   1   2
   POIŠANSKA 23 (NEBODER)   1   1
   POIŠANSKA 30 (PARKING)   1   1
   POLJIČKA 18 (VICTA)   1   1
   POJIŠANSKA NASUPROT KONZUMA   1   0
   POLJIČKA CESTA 10   1   1
   PLAŽA BAČVICE   1   1
   PUT FIRULA 41   2   1
   PUT FIRULA 51   2   1
   PUT UZA NOVE BOLNICE J.BONAĆI   1   0
   PRERADOVIĆEVO ŠET. 7 (VILLA MIKICA)   1   1
   ROOSEVELTOVA 2   1   1
   ROOSEVELTOVA NASUPROT 45   0   1
   SPINČIĆEVA 8   1   1
   SPINČIĆEVA 23   1   0
   SPINČIĆEVA (VELO MISTO)   2   1
   SPINČIĆEVA-ZAJČEVA   0   1
   ŠETALIŠTE BAČVICE 11   0   0
   ŠETALIŠTE BAČVICE - DUVANJSKA   1   0
   VIŠKA x PUT FIRULA   1   2
   WASHINGTONOVA 5   1   0
         
         
         
         
BLATINE  ŠIMIĆEVA 5   1   1
   ŠIMIĆEVA 7   1   1
   ŠIMIĆEVA 11   0   0
   ŠIMIĆEVA 15   2   2
   ŠIMIĆEVA 33   1   1
   ŠIMIĆEVA 58   1   1
   ŠIMIĆEVA 68   2   2
   ŠKRAPE 48   1   1
         
         
         
BOL  BLEIBURŠKIH ŽRTAVA 6   2   1
   DOMOVINSKOG RATA 62   0   1
   DUBROVAČKA 41   1   1
   HRV. ISELJENIKA 2   1   0
   HRV. ISELJENIKA 7    1   1
   HRV.ISELJENIKA 13   1   1
   HRV. ISELJENIKA 30   1   1
   KVATERNIKOVA 7   1   1
   MAŽ.ŠET. KOD ULAZA U TOMY   0   1
   MAŽURANIĆEVA ŠET. 24   1   1
   MAŽURANIĆEVO ŠET. 28   2   1
   MAŽURANIĆEVO ŠET. 38   1   1
   MAŽURANIĆEVO ŠET. 46   1   1
   MAŽURANIĆEVO ŠET. 53   1   2
   MAŽURANIĆEVO ŠET. 59   1   1
   PUT PLOKITA 13   1   1
   PUT PLOKITA KOD LAVČEVIĆA   1   1
   PUT PLOKITA 57   1   1
   SAVSKA 8 (KOD BUNKERA)   1   1
   SMILJANIĆEVA 16   1   1
   SMILJANIĆEVA 20    0   1
   SMILJANIĆEVA 31   1   1
   TOLSTOJEVA 39   1   1
   TOLSTOJEVA 49   1   1
   TRŠĆANSKA 6    1   1
   TRŠĆANSKA 25   0   0
   TRŠĆANSKA 63 - 65   1   1
   TRŠĆANSKA 70   1   1
   ULICA SLOBODE 32   0   1
   ULICA SLOBODE 36   1   1
   ULICA SLOBODE 43   1   1
   ULICA SLOBODE 50 (JUŽNA STRANA)   1   1
   VELEBITSKA 7   1   1
   VELEBITSKA 14   1   1
   VELEBITSKA 20   1   1
   VELEBITSKA 22   1   1
   VUKOVARSKA 9 (KOD IGRALIŠTA)   1   1
   VUKOVARSKA 35 (HRV.VODE)   1   1
   VUKOVARSKA 49   1   1
   VUKOVARSKA 53   1   1
   VUKOVARSKA 75   2   2
   WASHINGTONOVA (rest. Babilon)   0   1
         
         
         
BRDA  DRNIŠKA 2   1   1
   HERCEGOVAČKA 29    1   1
   HERCEGOVAČKA 45    2   1
   HERCEGOVAČKA 91   1   1
   HERCEGOVAČKA 119   1   1
   HERCEGOVAČKA 117   1   0
   HERCEGOVAČKA - VRLIČKA   1   0
   KUMČIĆEVA 1   /   /
   MOSTARSKA 2    0   1
   MOSTARSKA 7   2   1
   MOSTARSKA 24   1   1
   MOSTARSKA 30   2   1
   MOSTARSKA 42 A    1   1
   MOSTARSKA 55   1   1
   MOSTARSKA 64   0   /
   O.Š. BRDA - DVORIŠTE   0   0
   PUT BRDA - KOD ŠKOLE   1   1
   PUT DUJA 2   0   1
   PETRAVIĆEVA 13   1   1
   PETRAVIĆEVA 19   1   1
   PETRAVIĆEVA 20   1   1
   PETRAVIĆEVA 21   1   1
   RAMSKA 23   1   1
   SARAJEVSKA 2   0   1
   SARAJEVSKA 8   0   1
   SARAJEVSKA 46   1   1
   ŠIROKOBRIJEŠKA 6   1   1
   ŠIROKOBRIJEŠKA 8    0   /
   TRILJSKA 1   1   1
   TRILJSKA 34    1   1
   VRANJIČKI PUT 44   1   1
   VRANJIČKI PUT 50   1   1
   VRANJIČKI PUT 82   1   1
   VRANJIČKI PUT 83   1   0
         
         
DUGOPOLJE  DUGOPOLJSKA 35 (FRIGOMOTORS D.O.O.)   1   0
   KRALJICE JELENE 11 (KAMBO)   2   0
   SV. L. MANDIĆA 3 A (TEHNOXGROUP)   1   0
   SV. DUJE 10 A (IMAK)   1   0
   PUT BANA 22 (JADRANTRANS)   1   0
   PUT SV. DUJE 2 (TERRA JASKA)   1   0
   SV. L. MANDIĆA 1 (INTERMOD)   1   0
   DUGOPOLJSKA 17 (TISAK)   1   0
   BANA J.JELAČIĆA 14, TRGO VERITAS   1   0
         
         
         
KLIS  DR. F. TUĐMANA 12 (HELIOS HRVATSKA)   1   0
   ISPOD KLESARA JAKŠIĆ (GALIOT)   1   0
   KURTOVIĆI (MARANA)   1   0
   PUT SV. ANTE 30 (O.Š. PETRA KRUŽIĆA)   1   0
         
         
GRAD  BIHAĆKA 30   0   1
   MIKAČIĆEVA (KOD TRAFOST.)   1   1
   SINJSKA 9   1   1
   STARO HAJDUKOVO   1   1
   STARČEVIĆEVA 10   0   1
   SVAČIĆEVA (KOD STUDENTSKE MENZE)   1   1
         
         
         
         
GRIPE  BARAKOVIĆEVA 14   1   1
   DUBROVAČKA (U VOLTU KOD TOMMY-JA)   1   0
   DUBROVAČKA KOD TOMMYJA S POLJIČKE   1   0
   DUBROVAČKA 17   0   1
   DUBROVAČKA 23   0   1
   KRALJA ZVONIMIRA 59   2   1
   KRANJČEVIĆEVA 7   0   0
   MATICE HRV.(POČETAK ULICE)   1   1
   MATICE HRVATSKE 6   1   1
   OSJEČKA 3   0   1
   OSJEČKA 24A   1   1
   OSJEČKA 26   1   1
   OSJEČKA 32 - 40   1   1
   OSJEČKA 56   /   /
   PALMOTIĆEVA 1   0   1
   PIZZERIA DUJE - KOTEKS   1   1
   PUPAČIĆEVA 1   2   1
   RADNIČKA 2   1   1
   SLOBODE 16-KOŠARKAŠKA DVORANA   2   2
   SLOBODE 24 - ZAP   1   1
   VOJKA KRSTULOVIĆA 2   1   1
         
         
         
KILA  SV.IZIDOR - PUT TOČILA - IGRALIŠTE   1   1
         
         
         
         
         
KLIS  KLIS - MEGDAN IZA ZGRADE OPĆINE   1   1
   KLIS - KOSA ISPRED DOMA KULTURA   1   1
         
         
         
         
         
KMAN  BENKOVAČKA 3   1   1
   BENKOVAČKA 6 - VRTIĆ   1   1
   KARLOVAČKA 12  1   1
   MOSEĆKA 105  1   1
   MOSEĆKA 113   1   1
   MOSEĆKA 114 (DOMOVINA)   1   1
   KRIŽANJE MOSEĆKE I VARAŽDINSKE ULICE  1   2
   ŠIBENSKA 3   1  1
   ŠIBENSKA 9  1  0
   ŠIBENSKA 21   2  1
   ŠIBENSKA 40   2  1
   ŠIBENSKA 37 (KOPAČKA)   1  1
   ŠIBENSKA 41 (HGSS)   1   1
   ŠIBENSKA 55  1   1
   ŠIBENSKA 67 (ISPOD OŠ KMAN-KOCUNAR)  1  1
   VARAŽDINSKA 51  1  1
   VARAŽDINSKA 53   1   1
         
         
KOCUNAR  DOMOVINSKOG RATA 104 C   1   1
   DOMOVINSKOG RATA 97, MAZDA   1   0
   KIJEVSKA 1   1   1
   MOSEĆKA 4   1   1
   MOSEĆKA 12   1   1
   MOSEĆKA 16   1   0
   MOSEĆKA 22   1   1
   MOSEĆKA 26   1   1
   MOSEĆKA 30 A   1   0
   MOSEĆKA 51   2   1
   MOSEĆKA 54   1   1
   MOSEĆKA 56 -KOD SKLADIŠTA PIP-A   1   1
   MOSEĆKA 70   1   1
   MOSEĆKA 72   1   1
         
         
         
LOKVE  DUBROVAČKA 10   1   1
   DUBROVAČKA 26   2   1
   KRANJČEVIĆEVA 25   1   1
   KRANJČEVIĆEVA 31 - 33   1   1
   KRANJČEVIĆEVA 32    1   1
   STEPINČEVA 1 / DUBROVAČKA 10   1   1
   STEPINČEVA 2 - KOD CRKVE   2   1
   STEPINČEVA 16   1   1
   STEPINČEVA - NASUPROT 16   1   1
   STEPINČEVA 20   1   1
   STEPINČEVA 23   1   1
   STEPINČEVA 41   1   1
   STEPINČEVA 71   1   1
   STEPINČEVA 75   1   1
   ŠIŽGORIĆEVA 6   1   1
   ŠIŽGORIĆEVA 12   1   1
   ŠIŽGORIĆEVA 14   2   1
   ŠIŽGORIĆEVA 16   0   1
   ŠIŽGORIĆEVA NASUPROT 16   0   1
   ŠIŽGORIĆEVA 18   1   1
   ŠIŽGORIĆEVA 22   1   1
   ŠIŽGORIĆEVA 24   1   1
   ŠIŽGORIĆEVA 30   0   1
   ŠIŽGORIĆEVA KOD FAST FOODA LOKVE   1   1
   VUKOVARSKA 77   1   1
   VUKOVARSKA 84   1   1
   VUKOVARSKA 94   1   1
   VUKOVARSKA 106   1   1
         
         
         
LOVRET  ANTAFAGASTE 6 - SJEVER, UL.U GARAŽE   1   1
   ANTAFAGASTE 10   1   1
   ANTAFAGASTE 16   1   1
   GUNDULIĆEVA x STARČEVIĆEVA   1   1
   GUNDULIĆEVA 23   1   0
   HRV. MORNARICE 1   1   1
   HRV. MORNARICE 1 J   1   0
   HRV. MORNARICE 6    1   1
   HRV. MORNARICE 9   1   1
   HRV. MORNARICE 22   1   1
   HRV. MORNARICE 28    1   1
   HRV. MORNARICE 34   1   1
   HRV. MORNARICE 38   1   1
   LIČKA 4 - KOD GARAŽA   1   1
   LIČKA 9   1   1
   LIČKA 19   1   1
   LIČKA - NASUPROT VIP-A   2   1
   LOVRETSKA 6   1   1
   LOVRETSKA 7   1   0
   LOVRETSKA NASUPROT 9   0   1
   LOVRETSKA 12 - DUĆAN FENIKS   2   1
   LOVRETSKA 11   1   1
   LOVRETSKA 15 - SJEVER   1   2
   MIKE TRIPALA 6   1   1
   PC JOKER- PUT BROD., RAMPA   1   1
   PC JOKER - PUT BROD., GARAŽA   2   1
   PC JOKER- PUT BRODARICE 8   1   1
   PUT BRODARICE 7 (KONČAR)   1   1
   PUT SKALICA 12   1   1
   PUT SKALICA 19   1   1
   PUT SKALICA 45   1   1
   PUT SUPAVLA 2   1   1
   PUT SUPAVLA 37   1   0
   SOLINSKA (ULAZ U PARKING)   1   0
   SOLINSKA (DUĆAN TOMMY)   1   0
   STARČEVIĆEVA 10   0   1
   STARČEVIĆEVA 24   0   0
   STARČEVIĆEVA 25   1   1
   STARČEVIĆEVA 30   1   1
   STARČEVIĆA, POVIŠE ŠKOLSKE POLIKLINIKE    2   1
   SUKOIŠANSKA 25   1   1
   SUKOIŠANSKA 43   1   1
   KOD POLJUDSKIH BAZENA   0   1
   TABLE 9   1   1
   ZRINSKO - FRANKOPANSKA 183-KOD ROTORA LORA   0   1
         
         
         
LUČAC - MANUŠ  BEDEM GRIPE-ISTOK VIDILICA   1   1
   DRŽIĆEVA 2   1   1
   DRŽIĆEVA 3    0   2
   DRŽIĆEVA 29   0   1
   DOMOVINSKOG RATA 17   1   0
   ISTARSKA 6-PARKING OPĆINA   1   2
   KRALJA ZVONIMIRA 19   0   1
   KRALJA ZVONIMIRA 43   2   1
   MAŽURANIĆA ŠET. 41 KOD TOMMY-JA   1   0
   MAŽURANIĆA ŠET. KOD PEKARE ''MARIN''   1   0
   ULICA SLOBODE 13   1   1
   OPĆINA PARKING (ISPOD ''CAKTAŠ'')   1   0
   RAČKOGA 7   0   1
   SLOBODE - KOD ŠKOLE   1   1
   TOLSTOJEVA - ISTARSKA    1   1
   VUKOVARSKA 34   1   1
   ZAGREBAČKA (DNO) X RADUNICA   1   1
         
         
         
MEJAŠI  MERCOVA 3   1   1
   GENERALA ZADRE 3   1   1
   MEJAŠI 33, NOVA ZGRADA   1   1
   141. BRIGADE 4   2   1
   141 BRIGADE - SV.SPASA    1   1
   ZATVOR DRAČEVAC   1   1
   SV. SPASA 18 , KRAJ TRAFOSTANICE   1   1
   JOSIPA JOVIĆA 51   1   1
         
         
         
MEJE  ACI MARINA   1   1
   CESARČEVA x NJEGOŠEVA   2   1
   DRAŽANAC 12   1   1
   DRAŽANAC - PUT MEJA   1   1
   MARASOVIĆEVA 67   1   1
   MARASOVIĆEVA 57/10-6   1   1
   MARASOVIĆEVA 59/7-12, TRAFOST.   1   1
   MEDITERANSKIH IGARA 5 - HEMINGWAY   1   1
   MEŠTROVIĆA ŠET (NASUPROT MUZEJA)   1   1
   MEŠTR. ŠETALIŠTE 66   1   1
   MEŠTR. ŠETALIŠTE 86   1   2
   MIHANOVIĆEVA 27   1   1
   MIHANOVIĆEVA 17   1   1
   MIHANOVIĆEVA 27   1   1
   MIHANOVIĆEVA 35    1   1
   MIHANOVIĆEVA 38/1   1   1
   MIHANOVIĆEVA 49 - NASUPROT DUĆANA   1   1
   MIHANOVIĆEVA - KOD PAZARIĆA   1   1
   NJEGOŠEVA x VETRANIĆEVA   1   1
   PUT MEJA 11   1   0
   PUT MEJA 17   1   0
   PUT MEJA 24   1   1
   SUPILOVA 16   1   1
   SUPILOVA 44   1   1
   UVALA BALUNI - LABUD   0   1
   UVALA BALUNI - KRAJ PARKINGA   0   1
   ZVONČAC - NASUPROT BOBISA   2   1
         
         
         
MERTOJAK  TRONDHEIMSKA 9   2   1
   TRONDHEIMSKA 15   1   0
   OSTRAVSKA 1 - 3   2   1
   OSTRAVSKA 10   2   1
   DOVERSKA 1   1   0
   DOVERSKA 4   2   1
   DOVERSKA 5 - 7   1   0
   DOVERSKA 12   2   2
   DOVERSKA 21   1   1
   DOVERSKA 29   1   1
   DOVERSKA 33   2   0
   DOVERSKA 33 SJEVERNA STRANA PARKING   1   0
   DOVERSKA 37   1   0
   ODESKA 19   2   1
   DOVERSKA 1-3   1   0
   PUT MERTOJAKA 26   2   1
   POLJIČKA CESTA 71   1   1
   TRONDHEIMSKA 31   1   1
   TRONDHEIMSKA 33   1   0
   DOVERSKA KOD ŠKOLE   2   1
   DOVERSKA 25   2   1
   OSTRAVSKA 7   2   1
   OSTRAVSKA 7 E   1   0
   OSTRAVSKA 11 - 13   1   0
   POLJIČKA CESTA 71 (McDONALDS)   1   0
         
         
         
MRAVINCI  INTERVENTNA POLICIJA   1   2
         
         
         
NESLANOVAC  BILICE I 19   1   1
   HERCEGOVAČKA 130   1   1
   HERCEGOVAČKA 133   1   1
   HERCEGOVAČKA 143   1   1
   KUPREŠKA 32   1   0
   KUPREŠKA 14   1   1
   KUPREŠKA 41   /   /
   KUPREŠKA 94   1   1
   MAGISTRALA SOLIN 35 A    1   1
   MAGISTRALA SOLIN, ULAZ IZ ZAGORSKI PUT   1   1
   MAGISTRALA SOLIN, ULAZ IZ DUJMOVAČE   1   1
   MOSTARSKA 80   1   1
   SARAJEVSKA 8   1   1
   SARAJEVSKA 40 - KOD TRAFOSTANICE   1   0
   SARAJEVSKA 46 C   1   0
   SOLINSKA 87, FRANIĆ INTERIJERI   1   0
   MOSTARSKA 84   2   0
   KOD CRKVE    1   1
         
         
         
PLOKITE  DUBROVAČKA 41   1   1
   ILOČKA 1   1   1
   ILOČKA 3   1   1
   ILOČKA 4   1   1
   SLAVONSKA 5 - GARAŽE   1   1
   SLAVONSKA 9 - VRTIĆ   1   2
   SLAVONSKA 10 - TRAFOST.   1   1
   SMILJANIĆEVA NA GARAŽAMA   1   1
   ULICA SLOBODE 36   1   1
   VALPOVAČKA 5   1   1
   VALPOVAČKA 8   1   1
   VALPOVAČKA 10   0   1
   VINKOVAČKA 2 KOD PAZARIĆA   1   1
   VINKOVAČKA 5   1   1
   VINKOVAČKA 14   1   1
   POŽEŠKA 1   1   1
   POŽEŠKA 14   1   1
   POŽEŠKA 9 - KOD TRAFOSTANICE   0   0
         
         
         
PODSTRANA  HOTEL SPLIT   1   0
   REZIDENCIJA MERIDIJAN (U SKLOPU H.LAV)   1   1
   STROŽANAC LUČICA    1   1
   CINDROVA ULICA ZELENI OTOK   1   1
   CENTRALNI PARKING STROŽANAC   1   1
   DOMOVINSKOG RATA VRH   1   1
         
         
         
         
         
         
PUJANKE  TIJARDOVIĆEVA 20-22   1   1
   GOTOVČEVA 4    2   1
   GOTOVČEVA 1    1   1
   PUJANKE 16   1   0
   PUJANKE 36 (PARKING)   2   1
   ZUPINA 1   1   2
   PUJANKE 67 (POVIŠE PAUKA)   2   1
   PUJANKE 24   2   2
   PUJANKE 1   1   1
   PUJANKE 69   1   1
   PUJANKE 77   2   1
   PUJANKE 79   1   1
   PUJANKE 32   2   1
   PUJANKE 164   1   2
   VELEBITSKA 109   2   1
   VUKOVARSKA 175   2   1
   VUKOVARSKA 166   1   2
   TIJARDOVIĆA 28   2   1
   TIJARDOVIĆA 16   1   1
   PAZARIĆ   3   2
   ŠKOLA PUJANKE   0   0
   PREKO PUTA PUJANKE 1   1   1
   PUJANKE 36 A   0   0
   VRAZOVA 14   1   2
         
         
         
PODSTRANA  STROŽANAC, GOSPE U SITI   1   1
   STROŽANAC, JURASOVA MAGISTRALA   1   1
   GRLJEVAC, ZVONIMIROVA   1   1
   GRLJEVAC, HERCEGOVAČKA   1   1
   GRBAVAC, MILE GOJSALIĆ   1   1
   SV. MARTIN, ŠĆADIN 1   1   1
   SV. MARTIN, ŠĆADIN 2   0   1
   SV. MARTIN, KAŠTELANČIĆEVA    1   1
   CESTA MUTOGRAS, KAMP   1   1
   GORNJA PODSTRANA, DON PETRA CARA   1   1
         
         
         
         
RAVNE NJIVE  BOKTULJIN PUT - SEM   1   2
   BOKTULJIN PUT - DES   0   1
   GRAD.HRVATA 5   1   1
   GRAD. HRVATA 6   1   1
   GRAD. HRVATA 7   1   0
   GRAD HRVATA 9   1   1
   GRAD. HRVATA 10   1   1
   GRAD . HRVATA 13   1   1
   GRAD. HRVATA 14   1   1
   GRAD. HRVATA 18   1   0
   HERCEGOVAČKA 20 - PROMET   0   1
   HERCEGOVAČKA 30   1   1
   HERCEGOVAČKA 40   2   1
   HERCEGOVAČKA 42   2   1
   HERCEGOVAČKA 53 A    1   0
   HERCEGOVAČKA 70   1   0
   HERCEGOVAČKA 80   1   1
   HERCEGOVAČKA 84   1   1
   HERCEGOVAČKA 91   1   1
   HERCEGOVAČKA 98   2   1
   HERCEGOVAČKA 112   1   1
   HERCEGOVAČKA KOD PROMETOVE GARAŽE   1   0
   HERCEGOVAČKA TEHNIČKI PREGLED   1   0
   UL. 114.BRIGADE 9   1   1
         
         
         
         
SITNO DONJE  ISPOD IGRALIŠTA   1   1
         
         
         
         
         
         
SITNO GORNJE  PARKING IZLETIŠTA, IZNAD ''DUNDE''   1   1
   PUT SIROTKOVIĆA 2   1   1
   ISPRED DUĆANA   1   1
         
         
         
SPLIT 3  BRUNA BUŠIĆA 8   2   1
   DOBRILINA 5   1   1
   DOBRILINA 13   1   1
   DOBRILINA 15   1   1
   GETALDIĆEVA 11   1   1
   GETALDIĆEVA 17   1   1
   GETALDIĆEVA 31   1   1
   JERETOVA 5   1   1
   JERETOVA - ZEMLJARINA   0   1
   KROZ SMRDEČAC 3   0   1
   KROZ SMRDEČAC 11   1   1
   KROZ SMRDEČAC 15   0   0
   KROZ SMRDEČAC 21   1   1
   KROZ SMRDEČAC 25   1   1
   KROZ SMRDEČAC 29   1   1
   KROZ SMRDEČAC 33   0   1
   KROZ SMRDEČAC 39   1   1
   MATICE HRVATSKE (POČETAK)   1   1
   MATICE HRVATSKE 19   0   1
   MATICE HRVATSKE 27   1   1
   MATICE HRVATSKE (EFST)   0   1
   MATICE HRVATSKE (IGH)   2   1
   R. BOŠKOVIĆA 7 - FREGATA   1   0
   R. BOŠKOVIĆA 15   2   1
   R. BOŠKOVIĆA 22   1   1
   R. BOŠKOVIĆA 23   1   1
   R. BOŠKOVIĆA 24   1   1
   R. BOŠKOVIĆA 30   1   1
   R. BOŠKOVIĆA - KRSTARICA   3   3
   R. BOŠKOVIĆA - HVIDRA GARAŽE   2   2
   VRANČIĆEVA 7   1   1
         
         
         
SPINUT  BANA BERISLAVIĆA 4   1   1
   BAKOTIĆEVA KOD RESTORANA ''GUSAR''   1   0
   GAJEVA 16   2   2
   JOBOVA 8   2   1
   JOBOVA 20   1   1
   JOBOVA (PARKING)   2   1
   KAŠTELANSKA 2   2   1
   KARAMANOVA 6   1   1
   KARAMANOVA (PARKING)   2   1
   MANDALINSKI PUT 24   1   1
   MANDALINSKI PUT 38   1   1
   MATOŠEVA 61   0   1
   MEDITERANSKIH IGARA 5   0   1
   PLANČIĆEVA 8- KIN.ZID SJEVER   1   1
   RENDIĆEVA 13   1   1
   RENDIĆEVA 16 (PARKING)   2   1
   RENDIĆEVA 37   1   1
   SPINUTSKA 10   1   1
   SPINUTSKA 49   1   1
   SPINUTSKA 69 - HVK GUSAR   1   1
   STUDENTSKI DOM (PARKING)   2   1
   TESLINA 13   1   1
   TESLINA 29   2   1
   VLADIMIRA NAZORA 39   1   1
         
         
         
SUĆIDAR  NOVAKOVA x KRLEŽINA   1   1
   NOVAKOVA 22 C   2   2
   KUKULJEVIĆEVA 6   1   1
   KUKULJEVIĆEVA 11   1   1
   KUKULJEVIĆEVA 14   1   1
   KUKULJEVIĆEVA 17   1   1
   KUKULJEVIĆEVA 20   2   1
   KRLEŽINA 4   1   1
   KRLEŽINA 12   1   1
   KRLEŽINA 14   1   1
   KRLEŽINA 47   1   1
   KRLEŽINA 206 - BALOTAŠKO   1   1
   KRLEŽINA (VET.FILIPOVIĆ)   1   1
   PARAĆEVA 88   1   1
   PARAĆEVA 94   1   2
   PARAĆEVA 104   1   1
   VUKOVARSKA 121   1   1
   VUKOVARSKA 115   1   1
   VUKOVARSKA 117   1   1
   VUKOVARSKA 125   2   1
         
         
SOLIN         
RUPOTINA  POLJACI 24   1   1
   A. STARČEVIĆA 85   1   1
   A. STARČEVIĆA 192   1   1
   A. STARČEVIĆA 64   1   1
   A. STARČEVIĆA 22   1   1
   A. STARČEVIĆA 171   1   1
         
SREDNJA STRANA  DON LOVRE KATIĆA 10 A   1   1
   DON LOVRE KATIĆA 50   1   1
   DON FRANE BULIĆA 68 A   1   1
   DON FRANE BULIĆA 131   1   1
   GAŠPINI 93   1   1
   PETRA KRUŽIĆA 28   1   1
   BUBIĆI 47   1   1
   BRAĆE RADIĆ 66   1   1
         
SVETI KAJO  BUNJE 13   1   1
   SOLINSKE MLADEŽI 69   1   1
   DUDINI 15   1   1
   DON FRANE BULIĆA 124   1   1
   DRAŠKOVIĆEVA 56   1   1
   GAŠPINI 140   1   1
   DON FRANE BULIĆA 97   1   1
   SV. NIKOLE 6   1   1
   KAŠTELANSKA 29   1   1
         
CENTAR  ZVONIMIROVA 11   1   1
   ZVONIMIROVA 75   1   1
   ZVONIMIROVA 127   1   1
   ULICA DR. MARTIN ŽIŽIĆA 8   1   1
   DON FRANE BULIĆA 77    1   1
   KLIŠKI PUT 4   1   1
   TUĐMANOVA 80   1   1
         
PRIKO VODE  DRŽIĆEVA 1   1   1
   PETRA KREŠIMIRA IV 58 A   1   1
   PETRA KREŠIMIRA IV 78   1   1
   DOMOVINSKOG RATA 38   1   1
   MATOŠEVA 50   1   1
   PUT MIRA 22   1   1
   MATOŠEVA 10   1   1
   ALOJZA STEPINCA    1   1
         
VRANJIC  KREŠIMIROVA 49   1   1
   KREŠIMIROVA 48   1   1
   OBALA POMORACA 71   1   1
         
MRAVINCE  MARKA MARULIĆA 20   1   1
   PETRA PEROŠA 58   1   1
   MARKA MARULIĆA 38   1   1
   ULICA PODINE   1   1
         
KUČINE  DRAGE MARKOVIĆA 35   1   1
         
         
         
         
         
STOBREČ  CENTAR KOD BALOTA   1   1
   GOSPE OD MIRA 6   1   0
   KAMP STOBREČ   2   2
         
         
         
SIROBUJA  TRENKOVA PREKO PUTA 36   1   1
   TRENKOVA - ALKARSKA - SETARA KARMELIĆANKI   1   1
   KNEZA MUTIMIRA PREKO PUTA 12A   1   1
   ALKARSKA PREKO PUTA BR. 160   1   1
   MANDIĆEVA - IVEKOVIĆEVA   1   1
         
         
         
TRSTENIK  BRAČKA O.Š.   1   1
   D.ŠIMUNOVIĆA-KALAJDŽIĆ PARKING   1   1
   D. ŠIMUNOVIĆA - ISPOD CRKVE   1   1
   D.ŠIMUNOVIĆA 1 (ZEMLJARINA)   1   1
   MOLIŠKIH HRVATA 6   1   1
   Š. LJUBIĆA 6   1   1
   Š. LJUBIĆA 11   1   1
   Š. LJUBIĆA 15   0   0
   Š. LJUBIĆA 17   1   1
   Š. LJUBIĆA 25   1   1
   ŠKOLA TRSTENIK (BRAČKA)   1   1
   ŠOLTANSKA 15 (zdravstvena škola)   2   0
   PAPANDOPULOVA TUNEL   4   3
   PAPANDOPULOVA-NASUPROT CRKVE   1   2
   PAPANDOPULOVA 8 - PARKING VOJSKA   0   0
   KRIŽANJE VELEBITSKA I BRAČKA (POLICIJA)   1   1
         
         
         
VAROŠ  LISINSKOG 2   1   1
   MARJANSKI PUT 18   2   1
   MANDALINSKI PUT 15 (KOD VRTIĆA)   1   0
   NAZOROV PRILAZ 9   1   1
   PLINARSKA PARKING VRH   2   1
   PLINARSKA PARKING DNO   1   1
         
         
         
VISOKA  VRH VISOKE 5 - ZEMLJANI PARKING   0   1
   VISOKA KRAJ VODOVODA   0   1
   VRH VISOKE - NIKOLE ŠOPA   0   1
   PRIJE ŠKOLE   0   1
   POSLIJE ŠKOLE   0   1
         
         
         
         
         
         
         
ŽNJAN - PAZDIGRAD  PUT RADOŠEVCA 44   2   1
   PUT RADOŠEVCA 23   1   1
   PUT ŽNJANA 1   1   0
   PUT ŽNJANA 18A   1   0
   PUT ŽNJANA 37 (MORSKA VILA 3)   1   1
   IVANA PAVLE II 19   2   1
   VELEBITSKA 147   2   1
   ŽNJANSKA 2   2   1
   ŽNJANSKA 4   2   0
   ŽNJANSKA - BIOGRADSKA   2   2
   PUT SV.LOVRE 4   2   0
   KOTORSKA 4   1   0
   KOTORSKA 6   2   1
   SKRADINSKA 7   2   2
   BRAČKA NASUPROT POLICIJE   2   1
   BRAČKA NASUPROT 34   2   1
   ROVINJSKA 4   2   1
   ROVINJSKA 6   2   1
   PUT ORIŠCA - PUT DUILOVA   1   1
   PUT ORIŠCA - VRGORAČKA   2   1
   DUILOVO PREMA BUNGALOVIMA   2   1
   HOTEL ZAGREB DUILOVO   1   1
   DUILOVO AUTOBUSNA   1   1
   O.Š. PAZDIGRAD    1   1
   KRIŽANJE VELEBITSKE I BRAČKE (POLICIJA)   1   1
   INSTITUT ZA JADR. KULTURE, PUT DUILOVA 11   0   1
         
         
         
KAMEN - ŠINE  SV. MIHOVILA KOD VRTIĆA    1   1
   SV. MIHOVILA 35 ISPOD ZIDA   1   1
   TEMPLARSKA 12 (KOD KONZUMA)   1   1
   SV. JOSIPA 1    2   0
   'KUPOVINA'' D.O.O.   1   0
         
         
         
SRINJINE  MOSORSKA 70   1   1
   ULAZ U SRNJINE, PARKING   1   1
         
         
         

Informacije

Kontakt podaci

Telefoni:

 
Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
   

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Mostina 49, 21000 Split

 

Radno vrijeme sa strankama 7.30 - 14.30 sati (Dnevni odmor 10.00-10.30)
Radno vrijeme zajedničkih službi 7.00 - 15.00 sati
(Operativna služba započinje s radom u 6.00 sati)                                      Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 7.00 - 19.00 sati                        Radno vrijeme za podjelu kompostera 9.00-13.00 sati

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr
porno
Botox G�g�s B�y�tme Ameliyat Penis B�y�tme