Čistoća Split

Traži

Cjenik usluga

USLUGA PRIKUPLJANJA, PRIJEVOZA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA ČISTOĆE d.o.o. SPLIT


Cjenici od 1.11.2018. - domaćinstva (PDF)

Cjenik od 1.11.2018. - poslovni subjekti (PDF)

 
USLUGA ČISTOĆE d.o.o. SPLIT OD 01.12.2017. GODINE


Cjenik - službeni dokument

Cjenik - zbrinjavanje komunalnog otpada

Usluge

Kontakt podaci

Telefoni:


Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
 

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Mostina 49, 21000 Split

Radno vrijeme sa strankama 7.30 - 14.30 sati (Dnevni odmor 10.00-10.30)
Radno vrijeme zajedničkih službi 7.00 - 15.00 sati
(Operativna služba započinje s radom u 6.00 sati)                                      Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 7.00 - 19.00 sati

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr