Čistoća Split

Traži

Vizija

Vizija Čistoće d.o.o. Split je:

  • razvijanje i uvođenje novih djelatnosti u sferi obavljanja osnovne djelatnosti,
  • osuvremenjivanje komunikacije sa svim zainteresiranim stranama , a prije svega s korisnicima usluga,
  • uvođenje modernih tehničko-tehnoloških dostignuća u okviru djelatnosti,
  • povezivanje sa poznatim tvrtkama iste ili slične djelatnosti,
  • ostvarivanje najveće kvalitete obavljanja usluga u svim segmentima djelovanja.

Kroz ovakav način rada Čistoća d.o.o. Split biti će ugledna i poštovana tvrtka, koja će svojim stilom i etikom u radu zadobiti povjerenje svih sadašnjih i budućih korisnika usluga.

Dugoročna poslovna orijentacija Čistoće d.o.o. Split je da temeljem vlastitog razvoja, koristeći vrhunsku tehnologiju, uz kontinuiranu edukaciju djelatnika i korisnika usluga, osigura korisnicima najbolju moguću uslugu u sferi djelovanja tvrtke.

U pregovorima sa Europskom unijom, u poglavlju 27. Okoliš, Hrvatska se obvezala da će do 2015. godine uvesti odvojeno prikupljanje otpada. Sukladno istim obvezama već 2020. godine Hrvatska bi trebala prikupljati 50% odvojenog otpada. Primarna selekcija nema alternativu i predstavlja ključ uspješne strategije gospodarenja otpadom.  Otpad i njegovo za okoliš prihvatljivo zbrinjavanje prioritet je svih razvijenih zemalja svijeta, a ostvarivanje ciljeva Europske unije, smanjenje količine otpada, oporaba i recikliranje predstavljaju osnovnu viziju Čistoće d.o.o. Split.

O nama

Kontakt podaci

Telefoni:

 
Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
   

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Mostina 49, 21000 Split

 

Radno vrijeme sa strankama 7.30 - 14.30 sati (Dnevni odmor 10.00-10.30)
Radno vrijeme zajedničkih službi 7.00 - 15.00 sati
(Operativna služba započinje s radom u 6.00 sati)                                      Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 7.00 - 19.00 sati                        Radno vrijeme za podjelu kompostera 9.00-13.00 sati

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr
porno
Botox G�g�s B�y�tme Ameliyat Penis B�y�tme