Čistoća Split

Traži

Organizacijska struktura

 


 Uprava društva 
 Miroslav Delić 

 

  mag. iur.

Tehnička službamr.oec.
  Ante Aleksić 

dipl.ing.

Operativna služba
 Ljubica Vrdoljak 

  univ. bacc.
sanit.ing.

Zajedničke službe
  Stjepan Ivčević 

  mag. oec. 

 

 

     

 

NADZORNI ODBOR

Nevenka Bečić - predsjednica Nadzornog odbora

mr.sc. Nenad Periš - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Veljan Radojković - član Nadzornog odbora

Josip Župić - član Nadzornog odbora

Merica Pilj - član Nadzornog odbora, predstavnik radnika 

Kontakt adresa: Put Plokita 81, 21000 Split (naznaka: ZA NADZORNI ODBOR)

O nama

Kontakt podaci

Telefoni:


Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
 

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Mostina 49, 21000 Split

Radno vrijeme sa strankama 7.30 - 14.30 sati (Dnevni odmor 10.00-10.30)
Radno vrijeme zajedničkih službi 7.00 - 15.00 sati
(Operativna služba započinje s radom u 6.00 sati)                                      Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 7.00 - 19.00 sati

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr