Čistoća Split

Traži

Organizacijska struktura

 


 
       

 

     

Član Uprave - direktor :

mr.sc. Lukša Regjo, dipl.iur.

 

NADZORNI ODBOR

Nevenka Bečić - predsjednica Nadzornog odbora

mr.sc. Nenad Periš - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Josip Župić - član Nadzornog odbora

Maja Colić – član Nadzornog odbora

Merica Pilj - član Nadzornog odbora, predstavnik radnika 

Kontakt adresa: Put Mostina 49, 21000 Split (naznaka: ZA NADZORNI ODBOR)

 

O nama

Kontakt podaci

Telefoni:

 
Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
   

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Mostina 49, 21000 Split

 

Radno vrijeme sa strankama 7.30 - 14.30 sati (Dnevni odmor 10.00-10.30)
Radno vrijeme zajedničkih službi 7.00 - 15.00 sati
(Operativna služba započinje s radom u 6.00 sati)                                      Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 7.00 - 19.00 sati                        Radno vrijeme za podjelu kompostera 9.00-13.00 sati

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr
porno
Botox G�g�s B�y�tme Ameliyat Penis B�y�tme