Čistoća Split

Traži

Javna nabava

 
Plan nabave za 2018. godinu (PDF)
 
Plan nabave za 2017. godinu (PDF) 


Registar ugovora o bagatelnoj nabavi (PDF)

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (PDF) 

Izmjenjeni i dopunjeni plan nabave za 2016. godinu (PDF) 


Obveza iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (N.N br. 120/16) trgovačko društvo Čistoća d.o.o. Split objavljuje da nema subjekata sa kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.


 


 

O nama

Kontakt podaci

Telefoni:


Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
 

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Mostina 49, 21000 Split

Radno vrijeme zajedničkih službi 7.00 - 15.00 sati
(Operativna služba započinje s radom u 6.00 sati)                                      Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 7.00 - 19.00 sati

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr