Čistoća Split

Traži

Javna nabava

 
 

Plan nabave za 2019. godinu (PDF)

 
Plan nabave za 2017. godinu (PDF) 

Plan nabave za 2016. godinu (PDF) 

 

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (PDF) 

Izmjenjeni i dopunjeni plan nabave za 2016. godinu (PDF) 


Obveza iz članka 80. Zakona o javnoj nabavi

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (N.N br. 120/16) trgovačko društvo Čistoća d.o.o. Split objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa

– POMORSKI PELJAR d.o.o., Gat sv. Duje 1, 21000 Split
- Splitska obala d.o.o , Kralja Zvonimira 14, Split, OIB: 89801268320
- Promet d.o.o. Split, Hercegovačka 20, Split, OIB: 13421314997
- Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, Prilaz braće Kaliterna 10, Split, OIB: 27478788865
- Koteks d.d., Kralja Zvonimira 14, Split, OIB: 57001982985

 

 

JEDNOSTAVNA NABAVA :

Komposteri (DOCX)

 

O nama

Kontakt podaci

Telefoni:


Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
 

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Mostina 49, 21000 Split

Radno vrijeme sa strankama 7.30 - 14.30 sati (Dnevni odmor 10.00-10.30)
Radno vrijeme zajedničkih službi 7.00 - 15.00 sati
(Operativna služba započinje s radom u 6.00 sati)                                      Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 7.00 - 19.00 sati

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr
Botox G�g�s B�y�tme Ameliyat Penis B�y�tme