Čistoća Split

Traži

Anketni upitnik

U cilju što cjelovitijeg sagledavanja problema otpada i njegova što djelotvornijeg rješavanja, pozivamo Vas da nam odgovorite na pitanja u anketi.

Vaša mišljenja, stavovi i prijedlozi zasigurno će nam pomoći u rješavanju navedene problematike i iznalaženju najboljih rješenja.

Anketa je anonimna.

* 1. Tko u Vašem kućanstvu najčešće odlaže otpad?Netko drugi, tko? 
* 2. Odvozi li se redovito otpad u Vašoj ulici?

 
* 3. Jeste li ikada odložili svoj otpad u jedno od reciklažnih dvorišta?

 
4. Ako niste, je li to zato što: 
* 5. Koji bi po Vama bio najbolji način informiranja i educiranja građana glede postupanja s otpadom od strane Čistoće d.o.o. ? Putem:
Nečeg drugog, čega?  
* 6. Ocijenite ocjenom od 1 do 5 u kojoj ste mjeri zadovoljni uslugama Čistoće d.o.o. Split? 
* 7. Što biste predložili Čistoći d.o.o za poboljšanje kvalitete usluga?  
* 8. Spol
 
* 9. Stupanj obrazovanja

 
* 10. Radni status
 
* 11. Ulica u kojoj stanujete?  
* 12. Ostavljate li svoj kućni otpad na mjestu predviđenom za odvoz?


 
* 13. Ima li u blizini Vašeg mjesta stanovanja dovoljno kontejnera u koje možete odložiti sve vrste otpada? (papir, staklo, PET ambalaža, biootpad)

 
* 14. Koliko imate godina?  
* 15. Mjesto stanovanja (gradski kotar / mjesni odbor )?  
Stranica 1 od 1

Informacije

Kontakt podaci

Telefoni:


Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
 

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Mostina 49, 21000 Split

Radno vrijeme sa strankama 7.30 - 14.30 sati (Dnevni odmor 10.00-10.30)
Radno vrijeme zajedničkih službi 7.00 - 15.00 sati
(Operativna služba započinje s radom u 6.00 sati)                                      Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 7.00 - 19.00 sati

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr
porno
Botox G�g�s B�y�tme Ameliyat Penis B�y�tme