Reciklažno dvorište Karepovac na lokaciji Dračevac 122, Split upisano je u očevidnik reciklažnih dvorišta pod rednim brojem REC-52 te njim upravlja Čistoća d.o.o. Split.

Gospodarenje otpadom u ovom reciklažnom dvorištu obavlja se na otvorenom i zatvorenom skladišnom prostoru te udovoljava svim uvjetima koji su propisani odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom.

Čistoća d.o.o. Split raspolaže s još dva mobilna reciklažna dvorišta koja se, na traženje Gradskih kotara i Mjesnih odbora, raspoređuju na lokacije u gradu Splitu.

 

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta Karepovac:

 • od ponedjeljka do subote od 7 do 19 sati

 

U reciklažno dvorište Karepovac se zaprima 48 vrsta otpada koje su propisane Pravilnikom o gospodarenju otpadom.

Spremnici su jasno označeni natpisom vrste otpada za koju su namijenjeni.

Popis otpada koji se može odložiti u reciklažnom dvorištu Karepovac:

 • papir i karton
 • plastična ambalaža
 • metalna ambalaža
 • stakleni ambalažni otpad
 • otpadni tekstil
 • krupni (glomazni) otpad
 • jestiva ulja i masti
 • stari lijekovi
 • stare baterije i akumulatori
 • električna i elektronička oprema
 • otpadni tiskarski toneri
 • otpadne gume
 • problematični otpad iz kućanstva (detergenti, boje, tinte, ljepila, smole, otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi, otpadna ulja i masti)

 

 

Pravo na besplatno korištenje usluga reciklažnog dvorišta Karepovac imaju sve fizičke osobe s područja grada Splita koje su korisnici usluga Čistoće d.o.o. Split.

Građani koje žele koristiti usluge reciklažnog dvorišta javljaju se osobi koja radi u reciklažnom dvorištu (poslovođa i radnik na vagi).

Poslovođa ih upoznaje s uvjetima zaprimanja otpada u reciklažno dvorište, provjerava vrstu otpada i upućuje ih radniku na vagi ako je prethodno utvrdio da je taj otpad dopušteno zaprimiti u reciklažno dvorište.

Radnik na vagi uzima od građana osobne podatke, važe otpad i unosi u Očevidnik o nastanku i tijeku otpada podatke o vrsti otpada i težini te, zajedno s poslovođom, upućuje osobu u reciklažno dvorište.

Osobe koje koriste usluge reciklažnog dvorišta dužne su razvrstati otpad odvojeno po vrsti, svojstvu i agregatnom stanju u odgovarajuće spremnike te voditi računa da se slične vrste otpada ne miješaju i da ostave uredan plato oko spremnika.

 

 

Pravnim osobama i obrtnicima nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada u reciklažno dvorište.