Karta sabirnika prema vrstama otpada

Copyright © Čistoća d.o.o., Split u suradnji s Fakultetom građevinarstva, arhitekture i geodezije (FGAG), Sveučilišta u Splitu, 2018.

Web GIS Čistoće d.o.o., Split razvijen je za potrebe poduzeća, ali i građana grad Splita, te je još uvijek u testnoj fazi. Stoga Čistoća d.o.o., Split ne odgovara za nikakve probleme i poteškoće pri njegovom korištenju ili korištenju njegove baze podataka.

Čistoća d.o.o., Split raspolaže pravima na dizajn, programska rješenja i bazu podataka Web GIS preglednika, te je zabranjeno njihovo neovlašteno mijenjanje, umnožavanje i distribuiranje u bilo kojem obliku.

Povratak na kartu