Čistoća Split

Traži

Edukacija

Program edukacije realizira se kroz :

 

  •  promidžbu ekološkog odgoja u suradnji sa školama, vrtićima i eko udrugama (obilježavanja Dana planeta Zemlje)
  •  razvijanje ekološke svijesti održavanjem javnih edukativnih manifestacija u vidu prezentacijsko-edukativnih predavanja (prema  Planu gospodarenja otpadom barem 6 godišnje – tri u školama i ostale u javnim institucijama gdje se mogu organizirati veći skupovi građana)- proslava Dana Čistoće i Dana planeta zemlje, izrada plakata, izložba fotografija, prezentacija komunalne opreme, eko-akcije čišćenja, radionice za djecu, organizirane posjete poduzeću i deponiju,…; 
  •   izradu, tiskanje i podjelu edukativnog materijala – ekološke vrećice s eko parolama, kantice, slikovnice, plakati, igre, naljepnice, brošure, leci,…(s ciljem poticanja na razmišljanje o otpadu, podizati ekološku svijest i informirati građanstvo o sustavu gospodarenja otpadom); 
  •   nagradne igre (na web stranici, radio postajama i sl.) 
  •   oglašavanje na lokalnim medijima (edukativni filmovi, spotovi,emisije); 
  •   nabavu zanimljivih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (prigodne posude za dječje vrtiće – edukacija djece); 
  •   edukacija djelatnika o svim aspektima cjelovitog sustava gospodarenja otpadom; 
  •   redovito istraživanje javnog mišljenja o poznavanju sustava gospodarenja otpadom i zaštiti (ankete, upiti i prijedlozi građana putem posebne telefonske linije i e-maila) – provoditi kontinuirano "dosađivanje korisnicima";  
  •   organiziranje "ZELENOG INFO-CENTRA" svrha kojega bi bilo kontinuirano prenošenje svih informacija relevantnih za funkcioniranje i populariziranje sustava; 
  •   moderniziranje vizualnog identiteta vozila s grafičkim rješenjima eko projekata i slogana…

Edukacija

Kontakt podaci

Telefoni:

 
Info telefon 0800 0021
Komercijalni sektor 021 / 323 - 736
   021 / 323 - 739
Operativna služba 021 / 323 - 740
   

FAX:

021 / 323 - 713

Adresa:

Put Mostina 49, 21000 Split

 

Radno vrijeme sa strankama 7.30 - 14.30 sati (Dnevni odmor 10.00-10.30)
Radno vrijeme zajedničkih službi 7.00 - 15.00 sati
(Operativna služba započinje s radom u 6.00 sati)                                      Radno vrijeme reciklažnog dvorišta 7.00 - 19.00 sati                        Radno vrijeme za podjelu kompostera 9.00-13.00 sati

Elektronička pošta:

cistoca@st.t-com.hr
porno
Botox G�g�s B�y�tme Ameliyat Penis B�y�tme